Oppbygging av studiet med eksempelplaner - Industriell økonomi 2022

Her finner du informasjon og oppbygning av studiet master i teknologi - Industriell økonomi, gjeldende for kull 2022. 

Studieoppbygning og eksempelplaner for eldre kull

For studenter som startet på programmet høsten 2020 eller før, klikk her for se studieoppbygning og eksempelplaner.

Det har vært noe endringer i emner gitt ved REALTEK fra studieår 2021/2022. Klikk her for lese mer om endringene. 

Felles obligatoriske emner for sivilingeniør

Følgende emner danner grunnlaget for sivilingeniørutdanningen, og er felles for alle sivilingeniørgradene ved REALTEK. Alle emner er obligatoriske.
IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt 5 sp AUG
INF120 Programmering og databehandling 10 sp H
PHI100 Examen philosophicum  eller PHI101  Examen philosophicum - seminarversjon 10 sp H
MATH111 Kalkulus 1 10 sp H
MATH112 Kalkulus 2 10 sp V
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger  10 sp H
DAT110 Innføring i dataanlyse (tidligere MATH-INF110) 10 sp V eller STAT100 Statistikk 10 sp H/V
FYS101 Mekanikk 10 sp V
FYS102A Fysikk for bioteknologer 5 sp H eller FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H*
* Noen teknologiretninger har FYS102 som obligatorisk emne

Felles obligatoriske emner for industriell økonomi

Følgende emner er obligatoriske for alle INDØK-studenter, og må bestås.
BUS100 Grunnleggende bedriftsøkonomi 5 sp V eller INN200 Økonomistyring 5 sp H
BUS110 Finansregnskap og regnskapsanalyse 10 sp V
IND200 Praktisk prosjektstyring 10 sp H
IND210 Driftsledelse 10 sp V
IND230 Kvalitetsstyring 5 sp JAN
IND240 Usikkerhetsstyring i prosjekt 5 sp V
IND300 Eksperter i team 5 sp JAN
IND310 Driftsoptimalisering 10 sp H

Mastergradsoppgave 
M30-IØ Masteroppgave 30 sp
(se egne regler for mastergradsoppgaver ved Realtek)

Teknologiretning - Byggeteknikk

Alle obligatoriske emner i en teknologiretning må bestås, med mindre annet er avtalt med studieveileder. Du kan velge mellom Konstruksjonsteknikk (TBA390) eller arkitektur og bærekraft (ARK300) høsten 5. klasse. 
Obligatoriske emner (110 sp):
IND220 Innovasjonsbedrift 10 sp H+V
FYS110
 Statikk 5 sp JAN
TBM120 Fasthetslære og grunnlegende beregningsteknikk 10 sp H
ARK100 Arkitektur og bærekraft 10sp V
ARK110 Arkitektur og bærekraft II 10 sp V
TBA190 Trehus med bærekraft (tidligere Husbyggingsteknikk I) 10 sp V
TBA202 Bygningsmaterialkjemi 5 sp H
TBA210 Bygningsfysikk med bærekraft (tidligere Husbyggingsteknikk II) 10 sp H
TBA222 Konstruksjonsteknikk stål og tre 5 sp V
TBA223 Konstruksjonsteknikk betong 5 sp H
TBA224 Konstruksjonsteknikk II Bygg 10 sp v
TBA270B Praktisk prosjektstyring 5 sp H
TBA390 Trekonstruksjonsteknikk 10 sp H eller ARK300 Arkitektur og bærekraft IV 15 sp H
TBA331 Bygningsfysisk simulering 10 sp H

Anbefalte valgfrie emner:
IND250 Produksjonslogistikk og distribusjon 5 sp H
TBA100 Bygningshistorie 5 sp V
TBA110 Frihåndstegning 5 sp JUN
TBA150 Bygningsanalyse 5 sp H
TBA215 Strukturell analyse 10 sp H
BUS210 Økonomi- og virksomhetsstyring 10 sp V
BUS220 Finansiering og investering 10 sp H 

Dette er en eksempelplan for Industriell økonomi kull 2022 med teknologispesialisering Byggeteknikk. * indikerer at du kan velge mellom INN200 og BUS100. I femteklasse velger du om du vil ta konstruksjonteknikk (TBA390) eller arkitektur og bærekraft (ARK3
Dette er en eksempelplan for Industriell økonomi kull 2022 med teknologispesialisering Byggeteknikk. * indikerer at du kan velge mellom INN200 og BUS100. I femteklasse velger du om du vil ta konstruksjonteknikk (TBA390) eller arkitektur og bærekraft (ARK300). Grønn = obligatoriske siving-emner, gul = obligatoriske indøk-emner, blå = obligatoriske spesialiseringsemner, rød = valgfag Foto: NMBU

Teknologiretning - Maskindesign og driftsteknologi

Alle obligatoriske emner i en teknologiretning må bestås, med mindre annet er avtalt med studieveileder. 
Det er mulig å få tilpassede spesialiseringer. Dette må godkjennes av instituttet. Ta kontakt med studieveileder. 
Obligatoriske emner: 
IND250 Produksjonslogistikk og distribusjon 5 sp H
FYS102 Termofysikk og elektromagnetiske 10 sp V
FYS110 Statikk 5 sp JAN
FYS230 Elektroteknikk 10 sp H+JAN
KJM100 Generell kjemi 10 sp V
TIP150 Moderne verkstedteknikk, innføringsemne 5 sp V
TBM120 Fasthetslære og grunnlegende beregningsteknikk 10 sp H
TMP160 Teknisk design 5 sp V
TMP220 Maskinelementer og effektoverføringssystemer 10 sp V
TMP261 Varme og strømningssimulering 5 sp V
TBM200 Materiallære 10 sp H
TBM250 Elementmketoden 10 sp AUG+H
TMP310 Maskin- og kjøretøydynamik 10 sp V
TMP320 Maskin- og produktutvikling 15 sp AUG+H

Anbefalte valgfrie emner:
TIP100 Teknisk innovasjon 5 sp V
TMP100 Maskin og prosessteknikk 5 sp AUG
FYS103 
Måleteknikk og dataanalyse 5sp JAN+V+JUN
FYS235 
Elektronikk 5 sp V
TIN200 Digital produksjon og designteknologi 5sp JUN
INF200 Videregående programmering 10 sp H+JAN/JUN
TEL100 Elektronisk prototyping 5 sp AUG
TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon 10 sp V
DAT200 Maskinlæring 10sp V
IND220 Innovasjonsbedrift 10 sp H+V
BUS210 Økonomi- og virksomhetsstyring 10 sp V
BUS220 Finansiering og investering 10 sp H

Dette er en eksempelplan for Industriell økonomi kull 2022 med teknologispesialisering Maskindesign og driftsteknologi. * indikerer at du kan velge mellom INN200 og BUS100. 
Grønn = obligatoriske siving-emner, gul = obligatoriske indøk-emner, blå = oblig
Dette er en eksempelplan for Industriell økonomi kull 2022 med teknologispesialisering Maskindesign og driftsteknologi. * indikerer at du kan velge mellom INN200 og BUS100. Grønn = obligatoriske siving-emner, gul = obligatoriske indøk-emner, blå = obligatoriske spesialiseringsemner, rød = valgfag Foto: NMBU

Teknologiretning - Innovasjon og produktrealisering

Alle obligatoriske emner i en teknologiretning må bestås, med mindre annet er avtalt med studieveileder. 
Obligatoriske emner: 
IND220 Innovasjonsbedrift 10 sp H+V
FYS102 Termofysikk og elektromagnetiske 10 sp V
FYS110 Statikk 5 sp JAN
TIP150 Moderne verkstedteknikk, innføringsemne 5 sp V
TBM120 Fasthetslære og grunnlegende beregningsteknikk 10 sp H
TBM200 Materiallære 10 sp H
TBM250 Elementmetoden 10 sp AUG+H
TMP160 Teknisk design 5 sp V
TMP220 Maskinelementer og effektoverføringssystemer 10 sp V
TMP261 Varme og strømningssimulering 5 sp V
TMP310 Maskin- og kjøretøydynamikk (tidligere TMP271) 10 sp V
TIP200 Produktutvikling og produktdesign med 3D 10 sp H
TIP300 Konsept og produktrealisering 15 sp H

Velg minst 10 sp teknisk fag som valgfag (emner med kode MATH, FYS, TIP, TMP, INF, DAT, TEL, TIN eller tekniske utvekslingsemner)

Anbefalte valgfrie emner: 
TIP100 Industriell innovasjon og teknologi 5 sp JUN
IND250 Produksjonslogistikk og distribusjon 5 sp H
KJM100 Generell kjemi 10 sp V
FYS230 Elektroteknikk 10 sp H+JAN
FYS235 Elektronikk 5 sp V
BUS210 Økonomi- og virksomhetsstyring 10 sp V
BUS220 Finansiering og investering 10 sp H

Dette er en eksempelplan for Industriell økonomi kull 2022 med teknologispesialisering Innovasjon og produktrealisering. * indikerer at emnet er en fortsettelse fra et annet semester, mens ** indikerer at du kan velge mellom ulike emner. Se oversikten ove
Dette er en eksempelplan for Industriell økonomi kull 2022 med teknologispesialisering Innovasjon og produktrealisering. * indikerer at emnet er en fortsettelse fra et annet semester, mens ** indikerer at du kan velge mellom ulike emner. Se oversikten over. Grønn = obligatoriske siving-emner, gul = obligatoriske indøk-emner, blå = obligatoriske spesialiseringsemner, rød = valgfag Foto: NMBU

Teknologiretning - Energifysikk

Alle obligatoriske emner i en teknologiretning må bestås, med mindre annet er avtalt med studieveileder. 
Obligatoriske emner: 
IND250 Produksjonslogistikk og distribusjon 5 sp H
FYS102 Termofysikk og elektromagnetiske 10 sp V
FYS103 Måleteknikk og dataanalyse 5 sp JAN+V+JUN
KJM100 Generell kjemi 10 sp V
FYS230 Elektroteknikk 10 sp H+JAN/JUN
FYS235 Elektronikk 5 sp V
FYS251 Varmeoverføring og energi 5 sp V
FYS252A Anvendt termodynamikk 5 sp H
FYS272 Energifysikk 10 sp H                         
FYS375 Energiteknologi, lab 10 sp H    

Velg minst 20 sp blant (emner med * krever FYS236 som forkunnskap):

FYS236 Elektrodynamikk 5 sp V
FYS245 Kvantefysikk 10 sp V
FYS373 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering 10 sp H (oddetallsår)
FYS374* Elektrokjemisk energikonvertering 10 sp H (partallsår)
FYS376 Solenergi 10 sp V
FYS377* Digitale elektriske kraftsystemer 10 sp H

Velg i tillegg minst 20 sp teknisk fag som valgfag (emner med kode MATH, FYS, TIP, TMP, INF, DAT, TEL, TIN eller tekniske utvekslingsemner)

Anbefalte valgfrie emner:
IND220 Innovasjonsbedrift 10 sp H+V
FYS241 Miljøfysikk 10 sp V
FYS140 Klimaendringer, bærekraft og tilpasninger (kommer) 5 sp H
FYS141 Meteorologi (kommer) 5 sp AUG oddetallsår
FYS376 Solenergi 10 sp V
BUS210 Økonomi- og virksomhetsstyring 10 sp V
BUS220 Finansiering og investering 10 sp H

Dette er en eksempelplan for Industriell økonomi kull 2022 med teknologispesialisering Energifysikk. * indikerer at du kan velge mellom INN200 og BUS100, mens ** indikerer at du kan velge mellom emner på en liste. Husk også å velge minst 20 sp teknologisk
Dette er en eksempelplan for Industriell økonomi kull 2022 med teknologispesialisering Energifysikk. * indikerer at du kan velge mellom INN200 og BUS100, mens ** indikerer at du kan velge mellom emner på en liste. Husk også å velge minst 20 sp teknologiske valgfag. Grønn = obligatoriske siving-emner, gul = obligatoriske indøk-emner, blå = obligatoriske spesialiseringsemner, rød = valgfag Foto: NMBU

Teknologiretning - Vann og miljøteknikk

Alle obligatoriske emner i en teknologiretning må bestås, med mindre annet er avtalt med studieveileder. 
Obligatoriske emner (105 sp): 
IND250 Produksjonslogistikk og distribusjon 5 sp H
FYS110 Statikk 5sp JAN
KJM100 Generell kjemi 10 sp V
VANN200 Hydrologi 10 sp V
TBM120 Fasthetslære og grunnlegende beregningsteknikk 10 sp H
TPS200 Fluidmekanikk 1:innføring (tidligere FYS210) 10 sp V
TPS210 Fluidmekanikk 2: Strømningsteknikk 10 sp H
THT201 Hurtigmetoder for måling av miljøtekniske parametre, laboratoriekurs 5 sp V
THT271 Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs 10 sp V
THT261 Vannforsyning og avløpssystemer 10 sp H
TBA201 Geoteknikk 5 sp V
THT300 Vassdragsplanlegging og VA-systemer 15 sp H

Anbefalte valgfrie emner:
IND220 Innovasjonsbedrift 10 sp H+V
BUS210 Økonomi- og virksomhetsstyring 10 sp V
BUS220 Finansiering og investering 10 sp H

Dette er en eksempelplan for Industriell økonomi kull 2022 med teknologispesialisering Vann- og Miljøteknikk. * indikerer at du kan velge mellom INN200 og BUS100. 
Grønn = obligatoriske siving-emner, gul = obligatoriske indøk-emner, blå = obligatoriske s
Dette er en eksempelplan for Industriell økonomi kull 2022 med teknologispesialisering Vann- og Miljøteknikk. * indikerer at du kan velge mellom INN200 og BUS100. Grønn = obligatoriske siving-emner, gul = obligatoriske indøk-emner, blå = obligatoriske spesialiseringsemner, rød = valgfag Foto: NMBU

Teknologiretning - Datavitenskap

Alle obligatoriske emner i en teknologiretning må bestås, med mindre annet er avtalt med studieveileder. 
Obligatoriske emner: 
IND220 Innovasjonsbedrift 10 sp H+V
FYS102 Termofysikk og elektromagnetiske 10 sp V
INF200 Videregående programmering 10 sp H+JAN/JUN
INF221 Informatikk for datavitere 10 sp V 
INF230 Datahåndtering og analyse 10 sp V
MATH280 Anvendt lineær algebra 10 sp V
MATH285 Optimering 10 sp V
DAT200 Anvendt maskinlæring 10 sp V 
DAT300 Anvendt maskinlæring II 10 sp H
STAT351 Statistisk teori 10 sp H
MLA310 Matrisemetoder for dataanalyse og maskinæring 10 sp H (går første gang 2022)

Velg minst 10 sp fra:
MLA210 Maskinlæring med anvendelser for finans og teknologi 10 sp V
INF250 Bildeanalyse 10 sp H
MATH250 Partielle differensiallikninger 10 sp H
STAT340 Anvendte metoder i statistikk 10 sp V
DAT320 Analyse av sekvensielle data og tidsseriedata 10 sp H
Relevante emner fra utveksling

Anbefalte valgfrie emner:
IND250 Produksjonslogistikk og distribusjon 5 sp H
BUS210 Økonomi- og virksomhetsstyring 10 sp V
BUS220 Finansiering og investering 10 sp H

Dette er en eksempelplan for Industriell økonomi kull 2022 med teknologispesialisering Datavitenskap. * indikerer at emnet er en fortsettelse fra et annet semester, mens ** indikerer at du kan velge mellom ulike emner. Se oversikten over. 
Grønn = obliga
Dette er en eksempelplan for Industriell økonomi kull 2022 med teknologispesialisering Datavitenskap. * indikerer at emnet er en fortsettelse fra et annet semester, mens ** indikerer at du kan velge mellom ulike emner. Se oversikten over. Grønn = obligatoriske siving-emner, gul = obligatoriske indøk-emner, blå = obligatoriske spesialiseringsemner, rød = valgfag Foto: NMBU

Publisert - Oppdatert

Del på