Course code MATH111

MATH111 Kalkulus 1

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Ole Løseth Elvetun
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Grunnleggende algebra, elementære funksjoner (lineære og kvadratiske funksjoner, polynom, trigonometriske funksjoner, eksponensial- og logaritmefunksjoner) og inverse funksjoner, parametriserisering av kurver. Funksjoner av en variabel: grenser og kontinuitet, derivasjon, anvendelser av derivert, analyse av funksjoner og grafer, linearisering, optimalisering. Riemannintegralet og grunnleggende integrasjonsteknikker. Rekker og rekkeutvikling. Vektorer i planet og rommet. Numeriske algoritmer for bestemmelse av nullpunkter, numerisk integrasjon, numerisk løsning av enkle differensiallikninger.
Læringsutbytte:

Studentene skal

  • tilegne seg grunnleggende begreper og setninger i teorien
  • beherske standardmetoder for å analysere og operere med funksjoner av en variabel
  • kunne nytte disse kunnskapene og ferdighetene til å løse enkle anvendte problemer.
Læringsaktiviteter:

Undervisningen består av

  • Forelesninger
  • Plenumsgjennomgang
  • Regneøvinger med øvingslærere
Læringsstøtte:
En hjelpelærer er til stede under alle øvingstimer. Studentene kan utover dette kontakte ansvarlig lærer på kontoret i treffetiden eller via e-post.
Pensum:
Pensumlitteratur, hjelpelitteratur, pensum m.m. er oppgitt på kursets hjemmeside.
Forutsatte forkunnskaper:
R2 fra vgs eller MATH100.
Obligatorisk aktivitet:
Midtveiseksamen som må bestås.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3,5 timer.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.  
Normert arbeidsmengde:
Undervisning 78 timer, øvelser 26 timer, kollokvier og egenstudier mm: 146 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 4 timer/uke. Plenumsgjennomganger: 4 timer/uke. Øvinger: 6 grupper á 2 timer/uke
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer