TPS210 Fluidmekanikk 2: Strømningsteknikk

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Abbas Roozbahani

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk, engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger med hjemmearbeid, ca. 100 timer. Laboratorieøvelser med hjemmearbeid, ca. 60 timer. Regneøvelser med hjemmearbeid, ca. 90 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet bygger videre på TPS200 (Fluidmekanikk 1: Introduksjon), og anvender teorien derfra til å analysere lukkede transportsystemer for væsker og gasser (VA-anlegg, ventilasjonssystemer etc.). Temaer som tas opp inkluderer måleteknikker for væsker, ikke-stasjonær rørstrømning, trykkstøt, pumper og pumpesystemer, vannturbiner, kavitasjon i pumper og turbiner, similaritetslover for pumper og turbiner, vifter og ventilasjonssystemer, strømning i rørnettverk. Emnet har en obligatorisk laboratoriedel hvor temaer fra forelesningene blir demonstrert i praksis. Laboratorieøvingene omfatter: måleprinsipper for volumstrøm, strømning gjennom dyser og blender, pumpe-, vifte- og turbinkarakteristikk, innregulering av ventilasjonsanlegg, trykkstøt, bruk av programvare (EPANET) for analyse av strømning i trykksatte rørnett.

Dette lærer du

Studentene skal, når de har gjennomført emnet, kunne analysere rørtransportsystemer og strømningsmaskiner for væsker og gasser, og dermed inneha kunnskapen som trengs for å dimensjonere slike. Kunnskapen skal kunne anvendes innen VA-anlegg, andre hydrauliske anlegg og gasstransportanlegg (for eksempel ventilasjonsanlegg).
 • Emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger, regneøvelser og laboratorieøvelser med rapportering. I laboratoriedelen arbeider studentene i grupper.
 • Kurslærer, medvirkende lærer og studentassistenter vil være tilgjengelig for veiledning i forbindelse med forelesninger, øvinger og laboratoriearbeid.
 • Utdelt kompendium basert på læreboken Franzini and Finnemore (2002): Fluid Mechanics with Engineering Applications (kapittel 11, 12, 15 og 16). Utdelt kompendium i ventilasjonsteknikk.
 • Det forutsettes kunnskaper i fluidmekanikk tilsvarende TPS200 - Fluidmekanikk 1.
 • Skriftlig eksamen, 3,5 timer.
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til fakultetets retningslinjer for sensur.
  1. Deltakelse ved alle åtte laboratorieøvelsene er obligatorisk og det skal leveres rapport fra syv av øvelsene. Øvelse nr. åtte (EPANET) krever kun oppmøte og gjennomføring. Syv av syv rapporter og øvelse åtte må være godkjent for å få godkjent emnet.
  2. Innlevering av obligatorisk oppgave
 • Emnet er i første rekke beregnet for studenter som gjennomfører studieprogrammene vann- og miljøteknikk og maskin- og prosessteknikk, men passer også for andre teknologistudenter.
 • 38 timer forelesninger, 18 timer regneøvelser og 16 timer laboratorieøvelser.
 • Realfag