NMBU satser på bærekraft

Vi har etablert flere bærekraftsarenaer der forskning, utdanning og innovasjon finner morgendagens løsninger.

Aktuelt

Nytt studietilbud innen nukleære fag ved NMBU

Nytt studietilbud innen nukleære fag ved NMBU

En ny studiespesialisering innen radioaktivitet skal være med på å sikre Norges kompetansebehov i fremtiden.

Offisiell åpning av Skatteforsk

Offisiell åpning av Skatteforsk

Dette er en stor dag! Dette er som juleaften! Vi har høye forventninger til dere! Begeistringen var stor og nytteverdien av forskningen var tydelig da Senter for skatte- og avgiftsforskning, Skatteforsk, ble formelt åpnet av Skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Viktige tildelinger til NMBU

Viktige tildelinger til NMBU

Marie Curie-ordningen er en del av EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, og skal blant annet fremme forskermobilitet. NMBU har nylig fått viktige tildelinger.