Aktuelt

Anne Gabriela Hertel, ph.d.-student, MINA

Bjørner dropper frokosten for å unngå å bli skutt

I sitt doktorgradsarbeid har Anne Gabriela Hertel dokumentert at skandinaviske bjørner endrer spisevanene sine for å unngå å bli jaktet på. 

Skog

God økologisk tilstand

Hva er egentlig god økologisk tilstand? Et ekspertråd har fått i oppdrag fra Klima og miljødepartementet å lage et verktøy som kan måle om naturen er i god tilstand eller ikke. 

Avslører flaggermusenes hemmelige liv

Ved hjelp av digital teknologi og radiosendere skal forskerne finne ut hvor norske flaggermus lever livene sine.