Slik satser NMBU på bærekraft

Vi har etablert flere bærekraftsarenaer der forskning, utdanning og innovasjon finner morgendagens løsninger.

Aktuelt

NMBU får nytt skattesenter

NMBU får nytt skattesenter

Forskningsrådet løyver 30 millionar til eit nytt senter for skatteøkonomisk forsking ved NMBU. Metodane senteret skal utvikle kan brukast av skatteetatar verda over til å forbetre regelverket og til sjuande og sist gjere det grøne skiftet mogleg.

Vil gjøre Ås til et kraftsentrum for bærekraftig næringsliv

Vil gjøre Ås til et kraftsentrum for bærekraftig næringsliv

Ås kommune, NMBU og de to selskapene Ard og Aggrator går sammen om å starte opp et unikt senter for innovasjon og nyskaping i Ås sentrum.

Hva er COP15 og hvorfor er det viktig?

Hva er COP15 og hvorfor er det viktig?

Vi lever nå i en tidsalder av utryddelse med tap av biologisk mangfold rangert som en av de største truslene mot menneskeheten.  2022-rapporten fra Living Planet viser til et gjennomsnittlig fall på 69% i populasjoner av virveldyr de siste 48 årene. Scenen satt for et av de mest avgjørende miljøtoppmøtene i 2022.