Aktuelt

Statsbudsjett: NMBU i Sandnes får 12 mill. kroner

Gratulerer til Search i Sandnes, som får 12 millioner kroner over statsbudsjettet til medisinsk utstyr og teknisk inventar.

20.-21.mars avholdes arbeidsseminaret 'Unconventional Model Animals in Food&Health.

Motstandskraft mot antibiotika spredte seg i tarmen til bier

I USA har birøkterne de siste 30–40 åra brukt antibiotika for å behandle insektene mot sykdom. Hva har det gjort med bienes tarmbakterier? Og hva skjer med tarmfloraen over tid hvis vi utsetter den for antibiotika?

Mange mennesker føler ro i kontakt med dyr på grunn av reduksjon av stresshormoner i kroppen, forteller NMBU-forsker Ingeborg Pedersen.

Dyrene på gården bidrar positivt til folkehelsen

Norges første kurs om hvordan kontakt og aktivitet med gårdsdyr kan bedre menneskers helse, tilbys på NMBU.