MATH280 Anvendt lineær algebra

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Geir Bogfjellmo

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:

Forelesninger: 54 timer

Plenumsgjennomgang: 24 timer

Ukentlige øvinger: 72 timer

Selvstudium: 100 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .

Om dette emnet

Teori

Grunnleggende begreper og metoder innen anvendt lineær algebra, herunder:

 • Numerisk løsning av likningssystemer
 • Vektorrom og lineærtransformasjoner
 • Diagonalisering og skifte av basis
 • Indreprodukter, norm, ortogonalitet og indreproduktrom
 • Ortogonale projeksjoner og minste kvadraters metode
 • Gram-Schmidt prosessen og QR-faktorisering
 • Singulærverdidekomposisjonen
 • Stabilitet av løsninger

Anvendelser

Eksempler på praktiske anvendelser av lineær algebra, herunder

 • Optimering
 • Regresjon
 • Prinsipalkomponentanalyse og dimensjonsreduksjon
 • Dynamiske systemer, inklusiv markovkjeder.

Dette lærer du

Kunnskap

Etter gjennomført emne vil studenten forstå viktige begreper innen lineær algebra, spesifikt under punktene nevnt i emnets innhold.

Ferdigheter

Studenten vil kunne anvende metodene fra kurset for å analysere modeller og løse praktiske problemer hvor disse metodene er relevante.

Generell kompetanse

Studenten vil kunne bruke dataverktøy til å utføre beregninger og metoder innen lineær algebra.

  • Forelesninger som dekker teori og praktisk problemløsning
  • Øvingsoppgaver og plenumsgjennomganger hvor studenten får testet sin forståelse og trent sine ferdigheter.
 • Canvas benyttes.

  Faglærer er tilgjengelig på kontoret eller via e-post.

 • Blir kunngjort i Canvas.
 • MATH113 eller MATH131
 • Avsluttende skriftlig eksamen, 3.5 time.

  En skriftlig prøve Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
 • Ingen obligatoriske aktiviteter
 • 4 timer forelesninger pr. uke. 2 timer plenumsgjennomgang pr. uke.
 • 10 studiepoeng reduksjon mot MATH260
 • MATH113/MATH131 eller tilsvarende kurs i lineær algebra.