Jobb hos oss

Stillinger med norsk språkkrav vises bare på norsk. Noen stillinger er kun utlyst på engelsk. For full oversikt må man lese på begge språk.

 • NMBU tilbyr:

  • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
  • Utfordrende arbeidsoppgaver
  • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
  • Ulike velferdsordninger
  • Mulighet for plass i privat barnehage

  NMBU er en statlig institusjon som følger gjeldende regler for ansettelser i staten.

  • Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester. Vitnemål kan lastes opp via vitnemålsportalen.
  • Stillinger ved NMBU følger Statens lønnsregulativ.
  • Med stillingen følger medlemskap i Statens pensjonskasse (2 %).
  • I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

  For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

 • Kvalifikasjonskrav:

  • For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptakt til ph.d.-utdanning ved NMBU. Kandidaten må ha en relevant utdanning tilsvarende en femårig Masterutdanning med 120 studiepoeng på masternivå.
  • Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
  • For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d. programmet.

  Lønns- og tilsettingsvilkår:

  Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsetningsperioden.