FYS235 Elektronikk

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Jagath Sri Lal Senanayaka

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:90

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer foredelt på 15 uker: 9 timer per uke.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .

Om dette emnet

Du vil få en introduksjon til halvlederfysikk, kretselementer, kretsteknikk, enkle elektriske nettverk og analyse av disse, ulineære kretselementer som diode og transistor, signalbehandling, instrumenter, ideelle og praktiske forsterkere, integrerte kretser, operasjonsforsterker.

Dette lærer du

I dette grunnkurset vil vi at du skal

 • se at beregninger av elektroniske kretser stemmer i praksis
 • kunne bruke multimeter som måler resistans, spenning og strøm, oscilloskop, funksjonsgenerator, strømforsyninger
 • kunne konstruere, bygge og analysere enkle elektroniske kretser
 • kunne på nettet finne ytelsesdata til elektroniske komponenter
 • ha føling med utforming, dimensjoner og ytelse til noen elektroniske komponenter
 • vite at elektronikk bygger på få enkle prinsipper, men krever et utall lure grep for å virke. I laboratoriet vil du erfare at du må være nøyaktig med koblinger for å få en krets til å virke som du vil.
 • FORELESNINGER hvor sentrale begrep, teori og eksempler gjennomgås.

  REGNEØVELSER hvor regneoppgaver drøftes og gjennomgås.

  Det er 6 LABORATORIEØVELSER hvor laboratorieoppgaver forberedes og gjennomføres. Rapportene er ferdig skrevne og du fyller ut beregninger, vurderinger, resultater og konklusjoner.

  FRI KOLLOKVERING OG SELVSTUDIUM hvor du arbeider selvstendig med å lese og drøfte teori, regne og diskutere oppgaver.

 • Aktiv bruk av læringsplattform (Canvas), veiledning ved hjelpelærere samtaler med faglærer etter avtale.
 • Lærebok: Electronic devices and circuit theory, Boylestad et al.

  ISBN-13: 9781292025636| Edition: 11

  Detaljert pensumoversik deles ut på første forelesning og vil ligge på Canvas.

 • FYS101, FYS102, MATH111, MATH113
 • Avsluttende skriftlig eksamen, 3,5 timer

 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
 • 6 laboratorieøvelser. Detaljer kunngjøres ved kursstart.
 • Fredrik Arnesen Stulen
 • Det vil bli tilbudt tilsvarende 13 ukers organisert undervisning. Forelesninger: 2 timer x 13 uker = 26 timer. Regneøvelser: 2 timer x 13 uker = 26 timer. Laboratorieøvinger: 6 x (4 timer + 4 timer for-) og etterarbeid = 49 timer
 • Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.

  Rangeringskriterier:

  1. studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan

  2. studenter på M-MF, M-MPP, M-IØ, M-RB, M-LUR

  3. studenter med høyest studiepoengproduksjon

  Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.

  Til laboratorieøvelsene vil studenter som har tatt øvelsene tidligere tilbys plass på grupper hvor det er ledig kapasitet.

 • Realfag