Detaljer om emnet FYS235

FYS235 Elektronikk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Ruth Heidi Samuelsen Nygård
Medvirkende: Fredrik Arnesen Stulen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
80
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: <p>Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.</p><p>Rangeringskriterier:</p><p>1.            studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan</p><p>2.            studenter på MMF, MMP, MIØ, M-LUR</p><p>3.            studenter med høyest studiepoengproduksjon</p><p>Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.</p><p>Til laboratorieøvelsene vil studenter som har tatt øvelsene tidligere tilbys plass på grupper hvor det er ledig kapasitet.</p>
Emnets innhold:
Elektrisitetens grunnbegreper, kretselementer, kretsteknikk, enkle elektriske nettverk og analyse av disse, ulineære kretselementer som diode og transistor, signalbehandling, instrumenter, ideelle og praktiske forsterkere, integrerte kretser, operasjonsforsterker.
Læringsutbytte:

I dette grunnkurset vil vi at du skal

  • se at beregninger av elektroniske kretser stemmer i praksis
  • kunne bruke multimeter som måler resistans, spenning og strøm, oscilloskop, funksjonsgenerator, strømforsyninger
  • kunne konstruere, bygge og analysere enkle elektroniske kretser
  • kunne på nettet finne ytelsesdata til elektroniske komponenter
  • ha føling med utforming, dimensjoner og ytelse til noen elektroniske komponenter
  • vite at elektronikk bygger på få enkle prinsipper, men krever et utall lure grep for å virke. I laboratoriet vil du erfare at du må være nøyaktig med koblinger for å få en krets til å virke som du vil.
Læringsaktiviteter:

FORELESNINGER hvor sentrale begrep, teori og eksempler gjennomgås.

REGNEØVELSER hvor regneoppgaver drøftes og gjennomgås.

Det er 6 LABORATORIEØVELSER hvor laboratorieoppgaver forberedes og gjennomføres. Rapportene er ferdig skrevne og du fyller ut beregninger, vurderinger, resultater og konklusjoner.

FRI KOLLOKVERING OG SELVSTUDIUM hvor du arbeider selvstendig med å lese og drøfte teori, regne og diskutere oppgaver.

Læringsstøtte:
Aktiv bruk av læringsplattform (Canvas), veiledning ved hjelpelærere samtaler med faglærer etter avtale.
Pensum:

Lærebok:  Electronic devices and circuit theory, Boylestad et al. 

ISBN-13: 9781292025636| Edition: 11

Detaljert pensumoversik deles ut på første forelesning og vil ligge på Canvas.

Forutsatte forkunnskaper:
FYS101, FYS102, MATH111, MATH113
Anbefalte forkunnskaper:
FYS103
Obligatorisk aktivitet:
6 laboratorieøvelser. Detaljer kunngjøres ved kursstart.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen, 3,5 timer
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
150 timer foredelt på 15 uker: 10 timer per uke.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Det vil bli tilbudt tilsvarende 13 ukers organisert undervisning. Forelesninger: 2 timer x 13 uker = 26 timer. Regneøvelser: 2 timer x 13 uker = 26 timer. Laboratorieøvinger: 6 x (4 timer + 4 timer for-) og etterarbeid = 49 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig prøve: A - E / Ikke bestått