IND240 Usikkerhetsstyring i prosjekt

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Asmamaw Tadege Shiferaw

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:5 sp krever normalt 125 timers arbeid

Undervisnings- og vurderingsperiode:Vårparallell

Om dette emnet

Temaer:

 • Utfordringer/mangler i deterministisk prosjektstyring
 • Usikkerhetsdimensjonen i prosjekter
 • Beslutninger under usikkerhet
 • Kvantitative usikkerhetsanalyser; kostnader, totaløkonomi, fremdrift
 • Kvalitative usikkerhetsanalyser
 • Analyseteknikker - Monte Carlo-simulering
 • Analyseverktøy - eksempler
 • Operasjonell, proaktiv styring av prosjektets usikkerhet
 • Verdi som styringsparameter

Kurset vil ha en sterk forankring i eksempler fra virkelige prosjekter.

Dette lærer du

Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskap om analyse og styring av prosjektets usikkerhetsdimensjon:

 • Investeringskostnader
 • Totaløkonomi
 • Fremdriftsplaner
 • Verdiskaping/nytteverdi

Bruk av anerkjente verktøyer og gjennomgang av faktiske prosjekteksempler gir studentene ferdigheter i å møte virkelighetens utfordringer innen prosjektledelse og prosjektstyring.

 • Praktiske eksempler i kombinasjon med teori vil bli vektlagt. Studentgrupper gjennomfører flere case som er knyttet til temaene i forelesningen.
 • Pensumoversikt blir fremlagt på første forelesning
 • IND200
 • Skriftlig eksamen 3 timer (100 %)

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen.
 • 3 innleveringer. Alle må være bestått.
 • 2 timer forelesning hver uke.
 • GSK