TBA331 Bygningsfysisk simulering

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Iver Frimannslund

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:15

Frekvens:årlig

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .

Om dette emnet

I emnet benyttes det simuleringsprogrammer for å analysere ytelsen til bygninger. Emnet tar for seg simulering av: dagslys, fukt- og varmetransport i ytterkonstruksjoner, kuldebroer og energibruk i bygg. Studentene jobber individuelt og i grupper med en utdelt case de skal vurdere med simuleringsprogrammet. Det skal skrives en rapport for hvert simuleringsprogram/case vurdering.

Dette lærer du

Studentene skal beherske bruk av simuleringsprogramvaren til å vurdere bygningers ytelse. Videre skal studenten kunne komme tiltak til utbedring av bygningen/bygningsdelen som underbygges med resultater fra simuleringer. Forståelse av simuleringsprogrammets begrensninger og slutninger som kan trekkes fra simulerte resultatene står sentralt i faget. Studentene skal beherske rapportskriving som dokumentasjon av analysen/vurderingen av den enkelte casen.
 • Forelesninger og prosjektarbeid.
 • oppgis ved emnets start
 • TBA190

  TBA210

 • Innleveringsoppgaver.

  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor deltar ved vurdering av et tilfeldig utvalg eksaminander
 • Prosjektoppgaver
 • 20 timer forelesninger, veiledning av prosjektarbeid. For et kurs på 10 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 300 timers arbeid totalt.
 • M-BA, M-IØ med byggprofil
 • Realfag