FYS272 Energiteknologier

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Leonardo Rydin Gorjao

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:I 13 uker: 2 x 2 timer i uke forelesninger. 1 x 2 timer i uken regneøvinger. Selvstudium og kollokvier 15 timer i uken i 15 uker. Totalt 250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Prinsipper for konvertering og overføring mellom energiformer. Oversikt over verdens energiressurser med vekt på fornybare kilder. Anvendelser for konvertering fra primære energiformer som bioenergi, strømnings- og solenergi. Prinsipper for lagring av energi. Kort om konvensjonelle olje-, gass- og kullkraftverk. Prinsipper og prosesser for CO2-håndtering. Institusjonelle og økonomiske faktorer.

Dette lærer du

Studentene skal ha innsikt i praktiske industrielle anvendelser innenfor energiproduksjon og energiomsetning. Studentene skal ha god kjennskap til fornybare og ikke-fornybare energikilder. Studentene skal kunne anvende termodynamikk og annen generell fysikk for å forstå hvordan en kan utnytte aktuelle energiressurser og bruke ulike energiomformingsprinsipper. Studentene skal forstå prinsipper og bruksområder for ulike måter å lagre og fordele energi på.
 • Forelesningene vil dekke de sentrale tema innenfor prinsipper for konvertering mellom energiformer og deres anvendelser innenfor energiproduksjon og energiomforming. Gjennom regneøvelser vil studentene bli kjent med praktiske problemstillinger som de må løse matematisk.
 • Faglærer vi være tilgjengelig etter avtale.
 • Pensum og kurslitteratur vil bli kunngjort ved kursstart
 • FYS101, FYS102, FYS103, MATH111, MATH112, MATH113, KJM100.
 • Skriftlig eksamen (3,5 timer). Ved færre enn 4 oppmeldte kandidater kan eksamen avholdes muntlig.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
 • Ingen obligatorisk aktivitet. Aktuelle regneøvinger vil bli kunngjort underveis og anbefales utført før eksamen.
 • I 13 uker: 2 x 2 timer i uke forelesninger. 1 x 2 timer i uken regneøvinger. Selvstudium og kollokvier.
 • FYS271 - 5 studiepoeng.
 • Realfag