Course code MATH113

MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Ole Løseth Elvetun, Bjørn Fredrik Nielsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Emnets innhold:

Emnet består av to deler

Lineær algebra (felles med MATH131): Lineære likningsystemer, Gauss eliminasjon, inverse matriser, determinanter, basiser, komplekse tall, egenverdier og egenvektorer

Lineære differensiallikninger: Første- og andre ordens ordinære lineære differensiallikninger, utvalgte numeriske metoder. Introduksjon til ikke-lineære differensiallikninger.

Læringsutbytte:

Studentene skal

  • tilegne seg grunnleggende begreper og setninger i teorien
  • beherske standardmetoder i lineær algebra og for løsning av lineære differensiallikninger
  • kunne nytte disse kunnskapene og ferdighetene til å løse enkle anvendte problemer.
Læringsaktiviteter:
Undervisningen består av forelesninger, regneøvinger og ukentlige øvingsoppgaver.
Læringsstøtte:
En hjelpelærer er til stede under alle øvingstimer. Studentene kan ellers kontakte ansavarlig lærer på kontoret, over telefon eller via e-post.
Pensum:
Pensumlitteratur, hjelpelitteratur, pensum m.m. er oppgitt på hjemmesiden til emnet
Forutsatte forkunnskaper:
MATH111, MATH112
Obligatorisk aktivitet:
Ingen
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3.5 timer
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til fakultetets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
125 timer teori, 125 timer oppgaveløsning
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
MATH130 eller MATH131: 5 stp
Undervisningstid:
Forelesninger: 4 timer/uke. Øvinger: 2 timer/uke
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått