Innovasjon

Innovasjon
Innovasjon

ARD Innovasjon (tidligere NMBU TTO) arbeider med å skape verdier av forskningsresultater og gode ideer fra NMBU og NIBIO.

ARD innovasjon er lokalisert i Innovasjonssenteret Campus Ås. Senteret er nyetablert og har som hovedmål å bidra til økt innovasjonsaktivitet og kommersialisering på Campus Ås.

NMBU TTO, Facebook

Kontakt oss

Du finner oss i 3. etasje i Sørhellinga, Høgskolevegen 12, Campus Ås.