Innovasjon og entreprenørskap

Innovasjon skal bidra til verdiskaping for en bærekraftig fremtid

Innovasjonshistorier fra NMBU

Kontaktpunkter

Ard Innovation

Ard Innovation er et teknologioverføringskontor (TTO) som gjennom samarbeid med sine eiere bidrar til økt verdiskapning i samfunnet.

Verdiskapningen er basert på forskning, innovasjon og kompetanse fra eierne. De er eid av NMBU og NIBIO. En av oppgavene til Ard Innovation er å bistå forskere ved NIBIO og NMBU med å utvikle forskningsresultater til bærekraftige produkter og tjenester.

  • Ard Innovation bidrar til utvikling av nye selskaper. I tillegg forbereder de teknologi for lisensiering til eksisterende industri. En viktig del av dette er å sikre rettigheter til patenter og hente inn kapital til utvikling.

    De bidrar også til utvikling av nye selskaper, og forbereder teknologi for lisensiering til eksisterende industri. En viktig del av dette er å sikre rettigheter til patenter og hente inn kapital til utvikling.

Kontakt Ard innovation

Aggrator er en inkubator tilknyttet Campus Ås.

Aggrator

Aggrator er en inkubator som tilbyr ledere av StartUp-, SpinOff- og ScaleUp-programmer for raskest mulig lansering og skalering av nye produkter eller tjenester. Områdene inkubatoren jobber innen er skog- og landbruksteknologi, oppdrett, næringsmidler og miljøteknologi.

Misjonen er å skape verdi i selskaper som utvikler løsninger for en renere, bedre verden. Inkubatoren er en del av SIVAs inkubatorprogram. Aggrator er eid av SIVA, Kjeller innovasjon, NMBU og NIBIO.

Kontakt Aggrator

studentinnovasjon

Samarbeid med studenter?

Er du en bedrift, organisasjon eller en etat som ønsker samarbeid med studenter?

NMBU har flere studentdrevne initiativer som fokuserer på innovasjon og entreprenørskap. De ønsker kontakt og samarbeid med næringslivet, indsustri og offentlig sektor.

Finn ut mer om studentinnovasjon for næringslivet her

Samarbeid om innovasjon

Innovasjon og entreprenørskap er en viktig del av virksomheten til NMBU. Vi har samarbeid og partnerskap med flere aktører innen næringsliv, industri, offentlig sektor og forskning.

Samarbeidet har forskjellige former og inkluderer blant annet klynger, nettverk og Sentre for forskningsdrevet innovasjon.

Ønsker du kontakt med vårt forskningsmiljø?

Siste nytt om innovasjon

Utvikling av innovasjon og entreprenørskap

Ved NMBU har vi flere aktiviteter og prosjekter som skal bidra til å styrke kulturen for innovasjon og entreprenørskap. Noen av aktivitetene bidrar også til å styrke samarbeidet mellom næringsliv, industri og offenltig sektor.

Les mer om dette her

Har du allerede et samarbeid med oss?

IPR-retningslinjer og forskningssamarbeid

NMBU har IPR-retningslinjer som tar opp retten til eierskap til resultater, hvordan resultater skal forvaltes og hvordan inntekter skal fordeles ved kommersialisering. Et av formålene med retningslinjene er å bidra til at resultater som skapes ved NMBU blir utnyttet av samfunnet og næringsliv på en ryddig og effektiv måte. 

VI har flere avtalemaler for forskningssamarbeid med eksterne parter. Ta kontakt med din samarbeidspartner på NMBU for hjelp til å sette opp en avtale.

FOR STUDENTER

StartUp Smia - av og for studenter

Er du student og interessert i innovasjon og entreprenørskap? Eller, kanskje har du ideer du ønsker å utvikle? Kontakt StartUp Smia!