Innovasjon

Innovasjon
Innovasjon

NMBU Technology Transfer (NMBU TTO) arbeider med å skape verdier av forskningsresultater og gode ideer fra NMBU.

NMBU TTO er lokalisert i det nye Innovasjonssenteret Campus Ås. Senteret er nyetablert og har som hovedmål å bidra til økt innovasjonsaktivitet og kommersialisering på Campus Ås.

NMBU TTO, Facebook

Kontakt oss

Du finner oss i 3. etasje i Sørhellinga, Høgskolevegen 12, Campus Ås.