TBM250 Elementmetoden

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Eirik Valseth, Tor Anders Nygaard

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger med egenaktivitet og hjemmearbeid; ca. 100 timer. Øvelser og hjemmearbeid; ca. 150 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka og høstparallellen

Om dette emnet

I dette emnet gis en introduksjon til klassisk elementmetode for løsningen av partielle differensialligninger fra ingeniørvitenskap som for eksempel: varmeledning, viskøs strømning, porøs strømning og elastiske deformasjoner. Dette vil oppnås ved grundig innføring i to nært relaterte aspekter: i) Teoretiske fundamenter for elementmetoden og ii) bruk av eksisterende software med elementmetoden. Sentrale begreper er: Den svake formen og dens egenskaper, interpolasjon, grensebetingelser, og lineære ligningssystemer.

Dette lærer du

Når emnet er gjennomgått, skal studenten ha generelle og grunnleggende kunnskaper om grunnlaget for elementmetoden og kunne utvikle anvendelser på praktiske problemstillinger. Emnet inneholder også trening i praktisk bruk av programpakker som benyttes i forskning og i næringslivet.
 • Emnet er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, demonstrasjoner og øvelser.
 • Faglærerne er tilgjengelig i forbindelse med forelesninger og øvinger i datasal. Øvelser gjennomføres med veiledning både fra faglærer og assistanse fra andre ved instituttet.
 • Pensumlitteratur kunngjøres ved kursstart.
 • MATH111, MATH112, MATH113, FYS101, FYS102, FYS110,TBM120, INF120.
 • Karakter settes på grunnlag av skriftlige delpøver i både augustblokka og høstparallellen. I tillegg må alle øvingsoppgavene leveres innen fristen og godkjennes.

  Delprøve 1 Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler Delprøve 2 Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Sensor for emnet har mange års erfaring med bruk av elementmetoden knyttet til produktutvikling og produktdesign i næringslivet og gir tilbakemeldinger om nye behov. Undervisningsopplegget for emnet, herunder evalueringsopplegget drøftes jevnlig med sensor. Det holdes kontinuerlig et øye med forskning og utviklingen på fagområdet internasjonalt. Sensurarbeidet følger fastlagte faglige kriterier og beskrives også gjennom eget skjema som følger sensurvurderingen.
 • Obligatoriske øvinger.
 • Emnet er obligatorisk for mastergraden i Maskin, Prosess- og Produktutvikling og for Industriell økonomi med teknologihovedfag i Maskin og produktutvikling.
 • Augustblokk: 2 timer forelesning pr dag, 4 timer øving pr. dag. Høstparallell: 2 timer forelesning pr uke, 4 timer øving pr. uke.
 • Realfag