Course code IMRT100

IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Ivar Maalen-Johansen
Medvirkende: Henrik Folke Holmberg, Arve Heistad, Egil Stemsrud, Ivar Maalen-Johansen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokken. Emnet har undervisning og vurdering i augustblokken.
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

IMRT100 er innføringsemnet for studiene Master i teknologi, Bachelor i geomatikk og Bachelor i energi- og miljøfysikk.

Studentene får en smakebit på studiet sitt som skal inspirere og begeistre. Gjennom et fagspesifiskt prosjekt utført i grupper blir studentene kjent med problemstillinger og metoder i sine studieretninger.

I tillegg får studentene en grunnleggende innføring i studieteknikk, en innføring om fakultetet og studiestedet NMBU og et opplegg for å friske opp sine matematikkkunnskaper.

Læringsutbytte:
Studentene skal oppnå kunnskap om hvordan matematiske realfag og teknologi griper inn i fakultetets ulike fagområder, til nytte for egne videre studier. Studente skal få kunnskap om gode studieteknikker, plagiatbestemmelser og rapportfremstilling. Studentene skal oppnå ferdighet i prosjektarbeid og rapportskriving ved, innen eget fagområde, å gjennomføre et fagorientert prosjektarbeid i gruppe.
Læringsaktiviteter:
  • FORELESNINGER hvor de ulike fagseksjonene presenterer seg, sine utfordringer og fremtidsvyer for den samlede gruppe studenter.
  • DEMONSTRASJONER/ØVINGER hvor det blir vist eksempler som utfyller og konkretiserer stoffet fra forelesningene.
  • FAGSPESIFIKT OPPLEGG.
  • Arbeid med PROSJEKTOPPGAVE inkludert presentasjon av resultater og PROSJEKTRAPPORT.
  • REGNEVERKSTED.
Læringsstøtte:
Det gis veiledning i tilknytning til arbeidet med prosjektoppgaven.
Pensum:
Oversikt deles ut når emnet starter.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk frammøte og deltakelse ved bestemt aktiviteter. Nærmere informasjon gis ved kursstart.
Vurderingsordning:
Emnet har langsgående vurdering basert på prosjektplan, prosjektpresentasjon og prosjektrapport. Studentene i en gruppe vurderes felles.
Sensor:
En ekstern sensor vil godkjenne emnets innhold og læringsopplegg, samt delta i vurdering av et tilfeldig utvalg av prosjektrapportene.
Normert arbeidsmengde:

125 timer

20 timer forelesninger, 15 timer obligatoriske aktiviteter, 40 timer prosjektarbeid, 30 timer regneverksted, 20 timer prosjektrapport

Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
  • 35 timer med forelesninger og obligatorisk aktivitet
  • 40 timer regneverksted
  • 50 timer prosjektarbeid
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått