TBM200 Materialteknologi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Kristian Berland

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:108 (studenter med tidligere godkjent lab kan komme i tilegg).

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger med hjemmearbeid, ca. 125 timer. Øvingsoppgaver med hjemmearbeid, ca. 50 timer. Laboratorieøvelser med hjemmearbeid, ca. 75 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .

Om dette emnet

Kursinnholdet omfatter kjemiske bindinger, krystallstrukturer, materialdefekter, og diffusjonsprosesser i faste stoffer. Det dekker også fasediagrammer, mikrostrukturelle endringer, metallografiske teknikker, mekanisk deformasjon, bruddmekanismer, og termomekanisk materialbehandling. Selv om hovedfokuset er på metallers egenskaper, inkluderer kurset også temaer knyttet til polymerer, keramer, halvledere, avanserte materialer, og kompositter.

Tilleggsemner som termisk ledningsevne, korrosjonsmekanismer, materialutvelgelse, simuleringsteknikker, og bruk av materialdatabaser kan variere årlig og/eller integreres i prosjektbasert læring.

Dette lærer du

Etter fullført kurs skal studentene kunne:

 • Identifisere og forklare sammenhengen mellom kjemisk sammensetning, bindinger, og strukturell organisering av materialer og dets egenskaper.
 • Demonstrere forståelse av grunnleggende prinsipper innen materialvitenskap, som muliggjør selvstendig fordypning i spesialisert litteratur om sammensetning, struktur, egenskaper, ytelse og anvendelser av et bredt spekter av materialer.
 • Analysere og karakterisere kjemisk sammensetning og struktur av ulike materialer, og vurdere dette i forhold til materialenes egenskaper og potensielle anvendelser.
 • Bruke ulike teknikker for materialkarakterisering og beregningsmetoder for å bestemme materialers egenskaper, noe som forbereder studentene for praktiske utfordringer i materialteknologi.
 • Emnet blir gjennomført ved video-opptak, 2-timer interaktive forelesninger, 2 timer regneøvinger/dataoppgaver i uken, samt 2 timer laboratorieoppgaver per uke (i deler av kursperioden).

  Kurset benytter flipped-classroom. I videoopptakene gjennomgås sentrale emner i materialvitenskap-og-teknikk med utgangspunkt i læreboka. I forelesningene blir de ulike komponentene av kurset satt i sammenheng og studentene løser konseptuelle og regneoppgaver som så blir diskutert. I regneøvingene vil studentene løse regneoppgaver og/eller enklere programmeringsoppgaver. Ved laboratorieøvinger skal studentene måle prosedyrer, måle og tolke resultater og egenskaper samt mikroskopering.

 • Utvalgte kapitler Callister Material science and engineering, William D. Callister, Jr. and Rethwisch, David G., Materials Science and Engineering. (ISBN9781119453918). (Global edition, based on the tenth edition)

  Skriftlig materiale som deles ut i forbindelse med laboratorieøvelsene og på canvas

 • Kurset forutsetter grunnleggende kunnskap i matematikk, programmering, kjemi, og fysikk på universitetsnivå, som kan dekkes med INF120, FYS101/FYS110, FYS102/FYS102A, KJM100 - Generell kjemi/Grunnemne i kjemi,og MATH100/MATH111.

  For studenter fra kjemi og lignende kan andre emner kompensere for disse kursene.

 • En skriftlig midtveis-eksamen teller 20%.

  3 timers avsluttende eksamen teller 80%.

  Det gis kun en hel karakter på midtveids-eksamen og vil kun ved store forskjell i karakterene ha påvirkning på sluttkarakteren.

  Merk at midtveiseksamen er obligatorisk og stryk medfører stryk i hele kruset.  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: C1 Alle typer kalkulatorer, spesifiserte andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
 • Godkjente laboratorieøvinger og miniprosjekter
 • Forelesninger : ca. 50 timer, 4 timer per uke. Laboratorieøvelser: 14 timer, 2 timer per uke.
 • Rangeringskriterier:

  1. studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan

  2. studenter med høyest studiepoengproduksjon

  Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.

  Til laboratorieøvelsene vil studenter som har tatt øvelsene tidligere tilbys plass på grupper hvor det er ledig kapasitet.