TBA224 Konstruksjonsteknikk II Bygg

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Themistoklis Tsalkatidis

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:For et kurs på 10 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 250 timers arbeid totalt.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Vårparallell

Om dette emnet

Statisk ubestemte konstruksjoner. Beskrivelse av laster og lastesituasjoner på bygninger og konstruksjoner. Beregning av snø og vindlaster på bygninger i henhold til Eurokoder. Jordskjelvbelastninger. Lastkombinasjoner. Konstruksjon av stålelementer utsatt for tyngdekraft og sideveis belastning. Utforming av stålstenger, rør, bjelker og søyler. Knekking i stålelementer. Bjelke-søyle metode. Prosjektering av enetasjes bygning ved hjelp av håndberegninger. Prosjektering av boltede og sveisede stålforbindelser. Avstiving av bygninger. Bærekraftige strukturelle designløsninger.

Dette lærer du

Emnet skal gi en forståelse for utformingen av helhetlige bæresystemer for konstruksjoner og hvordan de påvirkes av horisontale og vertikale laster. Studenten skal ha oppnådd tilfredsstillende kompetanse til å prosjektere bæresystemet for et bygg med enkelt bæresystem.
  • Analyse av statisk ubestemte strukturer gjennomgås. Det blir forelest i forskjellige last typer og last kombinasjoner. Det vil bli lagt vekt på beregning av snø- og vindlaster på bygninger i henhold til Eurokodene og bærekraftig strukturell design. Pensum blir presentert i forelesninger og litteratur lagt ut på Canvas. Etter å ha fått tilstrekkelig kunnskap om prosjektering av bæresystemer til bygninger påvirket av ulike typer laster, får studentene et prosjekt. Prosjektet er å prosjektere en enetasjesbygning plassert i Ås ved hjelp av håndberegninger. Prosjekteringseksempler på stålelementer og forbindelser presenteres. Ulike typer avstiving blir undervist. Grunnprinsipper og anvendelser av forspent betong presenteres. Bruk av Eurokoder.
  • Øvingsveileder og lærer er tilgjengelig for veiledning i kontortiden.
  • Pensumliste og undervisningsnotat deles ut under kurset.
  • TBM120, TBA222, TBA223 (eller TBA220)
  • Oppgave. Bestått/ikke bestått.

  • Forelesning: 52 timer (4 timer pr uke). Øvinger: 26 timer (2 timer pr uke). Ikke veiledet øving og utferd(er) kommer i tillegg.
  • 5 sp overlapp med TBA221