Detaljer om emnet TBA224

TBA224 Konstruksjonsteknikk II Bygg

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Themistoklis Tsalkatidis
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Vårparallell
Første gang: Studieår 2015-2016
Emnets innhold:
Statisk ubestemte konstruksjoner. Beskrivelse av laster og lastesituasjoner på bygninger og konstruksjoner. Beregning av snø og vindlaster på bygninger i henhold til Eurokoder. Jordskjelvbelastninger. Lastkombinasjoner. Konstruksjon av stålelementer utsatt for tyngdekraft og sideveis belastning. Utforming av stålstenger, rør, bjelker og søyler. Knekking i stålelementer. Bjelke-søyle metode. Prosjektering av enetasjes bygning ved hjelp av håndberegninger. Prosjektering av boltede og sveisede stålforbindelser. Avstiving av bygninger. Introduksjon til forspent betong.
Læringsutbytte:
Emnet skal gi en forståelse for utformingen av helhetlige bæresystemer for konstruksjoner og hvordan de påvirkes av horisontale og vertikale laster. Studenten skal ha oppnådd tilfredsstillende kompetanse til å prosjektere bæresystemet for et bygg med enkelt bæresystem.
Læringsaktiviteter:
Analyse av statisk ubestemte strukturer gjennomgås. Det blir forelest i forskjellige last typer og last kombinasjoner. Det vil bli lagt vekt på beregning av snø- og vindlaster på bygninger i henhold til Eurokodene. Pensum blir presentert i forelesninger og litteratur lagt ut på Canvas. Etter å ha fått tilstrekkelig kunnskap om prosjektering av bæresystemer til bygninger påvirket av ulike typer laster, får studentene et prosjekt. Prosjektet er å prosjektere en enetasjesbygning plassert i Ås ved hjelp av håndberegninger. Prosjekteringseksempler på stålelementer og forbindelser presenteres. Ulike typer avstiving blir undervist. Grunnprinsipper og anvendelser av forspent betong presenteres. Bruk av Eurokoder.
Læringsstøtte:
Øvingsveileder og lærer er tilgjengelig for veiledning i kontortiden.
Pensum:
Pensumliste og undervisningsnotat deles ut under kurset.
Forutsatte forkunnskaper:
TBM120, TBA222, TBA223 (eller TBA220)
Obligatorisk aktivitet:
Semesterprosjekt
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen. A-E/ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 10 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 300 timers arbeid totalt.
Overlapp:
5 sp overlapp med TBA221
Undervisningstid:
Forelesning: 52 timer (4 timer pr uke). Øvinger: 26 timer (2 timer pr uke). Ikke veiledet øving og utferd(er) kommer i tillegg.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått