Course code TBA202

TBA202 Bygningsmaterialkjemi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Arnkell Jonas Petersen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2022-2023
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet gir grunnleggende kunnskap om egenskapene til de viktigste hovedklassene av byggematerialer: metaller, keramer, tre, plast og betong.

REACH kjemikalieregelverk, hormonhermende og bioakkumulerende stoffer - hvor disse finnes, hvordan de virker og i hvilke byggematerialer de finnes, EPD, HMS, miljødokumentasjon, miljøbelastninger, brannegenskaper, nedbrytning og vedlikehold, kombinasjoner av materialer (syrefaste skruer i Eik, bitumen og zink),

Riving og resirkulering av bygg: Hva som kan finnes av stoffer, i hvilke byggematerialer og hvordan det skal behandles.

Metaller: overflatebehandling, lakk, korrosjonsbeskyttelse, stålkvaliteter, brannegenskaper og beskyttelse

Keramer: fremstilling og egenskaper

Trematerialer: Brannbehandling, impregnering, Modifisert tre, beis/maling og miljøbelastning, lim i limtre og CLT

Syntetiske materialer: Plast, Folieprodukter, PVC, gummi, Fugemasser

Betong, sement, flytsparkel mørtel: Sementtyper, hydratisering, poretyper, vanninnhold i herdet sementpasta, silika, flyveaske, fillereffekten, tilsetningsstoffers og tilsetningsmaterialers virkemåte, kjemisk og mekanisk nedbrytning og rehabilitering av betong, betongpumping, Tilført luft, innrørt luft, tilslagets og finpartiklers innvirkning på bearbeidelighet i fersk tilstand, måling av sements finhet, prøvemetoder for konvensjonell fersk betong og tørr betong, fasthetsprøving av herdet betong, herdeteknologi, ferdigbetong og betongvareproduksjon.

Læringsutbytte:

Generell kompetanse: Kandidaten skal forstå hvordan materialegenskaper som er viktig i en ingeniørsammenheng, kan relateres til karakteristikkene til materialet.

Kunnskaper:

Studentene skal få en forståelse for viktige byggematerialers sammensetning, produksjon anvendelser og vedlikeholdsbehov. Dessuten behandling og muligheter ved rehabilitering og resirkulering. Ferdigheter: Kandidaten skal være i stand til å gjøre fornuftige og velbegrunnede materialvalg.  

Ferdigheter: Kandidaten skal være i stand til å gjøre fornuftige og velbegrunnede materialvalg.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvinger.
Læringsstøtte:
Veiledning.
Pensum:
.
Forutsatte forkunnskaper:
TBA 190 Husbyggingsteknikk I
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk oppmøte i forelesninger og øvinger. Det kreves 80% oppmøte for å få karakter i emnet.
Vurderingsordning:
Mappe - 4 øvelser med innleveringer. Alle øvelsene må bestås for å få bestått i emnet. Bestått/Ikke bestått.
Sensor:
.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 5 studiepoeng må det normalt påregnes ca.125 timers arbeid totalt. 
Opptakskrav:
Realfag.
Undervisningstid:
Forelesning: 2 timer (y t/uke). Øvinger: 2 timer (y t/uke). Ikke veiledet øving og utferd(er) kommer i tillegg.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått