Course code INF200

INF200 Videregående programmering

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Hans Ekkehard Plesser
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
120
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning i høstparallellen og undervisning og vurdering enten i januarblokken eller i juniblokken.
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: <list listType="numbered"><listItem>Datavitenskap (M-DV, M-TDV)</listItem><listItem>Studenter som har emnet obligatorisk i studieplanen</listItem><listItem>Studenter fra REALTEK</listItem></list><p></p>
Emnets innhold:
 • Programmeringsverktøy: Utviklingsomgivelse, versjonskontroll
 • Objektorientert programmering i Python
 • Vitenskapelig databehandling i Python
 • Testbasert programmering og testrammeverk, dokumentasjonsverktøy
 • Feilsøking
 • Ytelsesmåling og effektivisering
 • Brukergrensesnitt
 • Programmeringsprosjekt
Læringsutbytte:

Etter gjennomført emne kan du:

 • utvikle programmer basert på prosedural og objektorientert programmering
 • lese og forstå programmer på tilsvarende kompleksitetsnivå
 • analysere problemstillinger og implementere algoritmer til deres løsning
 • benytte funksjonalitet levert av standardbiblioteker
 • lokalisere feil i programmer
 • optimere programytelse
 • benytte programmeringsverktøy som debugger, profiler, testrammeverk, dokumentasjonsverktøy og versjonshåndtering.

Du kan vurdere hensiktsmessighet av komplekse programmer og kan kvalitetssikre disse og vil ha utviklet innsyn i programmererens ansvar for korrekt og pålitelig funksjon av egne programmer, kvalitetssikring, og dokumentasjon.

Læringsaktiviteter:

Emnet bygger på dine solide grunnleggende programmeringsferdigheter fortrinnsvis i Python.

I høstparallellen får du kunnskap om mer avanserte programmeringsteknikker gjennom forelesninger og utvikler dine ferdigheter i øvinger på datasal, der du arbeidere med kortere programmeringsoppgaver. Gjensidig kodegjennomgang ved hjelp av moderne samarbeidsverktøy er en viktig del av læringen. Din aktive deltakelse er sentralt for vellykket læring i emnet. 

Selvstudium: For å oppnå gode programmeringsferdigheter må deltakerne aktivt innøve de programmeringskonsepter og teknikker som behandles i emnet, dvs du som student i INF200 må skrive og forbedre mindre programmer på egen hånd gjennom hele høstparallelen.

Prosjektoppgave i januarblokk eller juniblokk: I januarblokk eller juniblokk gjennomfører du en prosjektoppgave sammen med en annen student. Gjennom prosjektoppgaven lærer du å gjennomføre et større programmeringsprosjekt. Prosjektet vil dekke de fleste teknikkene dekket av emnet, og teknikkene innøves ytterlige ved å ta dem i bruk i prosjektet.

Emnet er et heltidsemne i januarblokk eller juniblokk og krever tilstedeværelse på heltid i hele januarblokk eller juniblokk (første tre uker pluss eksamensdager).

Læringsstøtte:
Online diskusjonsforum, orakeltjeneste i datasal, veiledning underprosjektarbeid.
Pensum:
Vil bli kunngjort før kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Solide, grunnleggende programmeringsferdigheter, fortrinnsvis i Python tilsvarende INF120. Du bør kunne løse oppgaver på høyde med obligatoriske oppgaver i INF120 på egen hånd. Har du programmeringsferdigheter i andre programmeringsspråk enn Python må du påregne noe ekstraarbeid.
Obligatorisk aktivitet:
Du må få godkjent obligatoriske programmeringsoppgaver i høstparallelen for å kunne begynne med prosjektoppgaven i januarblokk eller juniblokk. Oppmøte er obligatorisk i januarblokk eller juniblokk. Detaljer kunngjøres ved kursstart.
Vurderingsordning:

Langsgående vurdering av prosjektoppgaven. A-F.

Vurderingen består av to deler:

 • Innlevert kildekode med dokumentasjon (0-70 poeng).
 • Presentasjon av oppgaven med diskusjon (0-30 poeng). 

Dersom to studenter samarbeider om prosjektet, gis det som regel en felles vurdering for del 1, men dette kan fravikes hvis studentenes bidrag tilsier dette. For del 2 vurderes studentene individuelt.  Karakteren i emnet fastsettes på grunnlag av oppnådd poengsum.

Studenter vurderes på slutten av den blokkperioden de gjennomfører prosjektet i. Presentasjon og diskusjon kan gjennomføres noen dager etter blokkperiodens slutt.

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner oppgavestillingen for prosjektoppgave, samt sensorveiledning. Sensor deltar i vurdering av studentene under de individuelle presentasjonene og endelig karaktersetting.
Merknader:

Emnet består av opplæring i videregående programmering i høstparallellen og en prosjektoppgave som du gjennomfører enten i januarblokk eller i juniblokk. Deltakerne i emnet må være tilstede på heltid i januarblokk eller juniblokk (de første tre ukene).

Det er 60 plasser i januarblokk og 60 plasser i juniblokk. Det kan ikke garanteres plass i en bestemt blokk.

Grunnet intensivt prosjektarbeid er januarblokken i dette emnet ikke egnet for studenter som skal skrive 30 stp masteroppgave med frist 15. mai samme år.

Normert arbeidsmengde:
Høstparallell 125t = 26t forelesninger + 26t datalab + 73t egenarbeid med lærebok og programmeringsoppgaverBlokk 125t = 15t kollokvie + 95t prosjektoppgave + 15t forberedelse av avsluttende presentasjon
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
 • Høstparallel: 26t forelesning, 26t datalab
 • Blokk: 84t: 14 arbeidsdager med minimum 6 timer prosjektarbeid
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: A - E / Ikke bestått