DAT320 Analyse av sekvensielle data og tidsseriedata

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Kristian Hovde Liland, Oliver Tomic

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

 • Forelesninger: 40t
 • Presentasjoner av innleveringer: 12t
 • Spørsmål- og svarsesjoner: 26t
 • Innleveringsoppgaver, selvstudium og eksamensforberedelser: 172t

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning og vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Kurset gir en teoretisk og praktisk introduksjon til behandling, prosessering og analyse av data med avhengighet langs en akse, slik som sekvensielle data og tidsserier. Kurset fokuserer på anvendelser fra biologi, industri og finans. Følgende tema vil dekkes:

 • preprosessering av tidsseriedata
 • stokastiske prosesser og egenskaper
 • prognoser i tidsserier
 • avviksdeteksjon i tidsserier
 • klassifisering/clustering i tidsserier

Kurset presenterer statistiske og maskinlæringsbaserte strategier. Studentene vil lære å bygge effektive og presise modeller som, avhengig av anvendelse, kan bidra til flere av FNs bærekraftsmål, blant andre nummer 3, 11, 12, 14 og 15.

Dette lærer du

Innsikt i relevante problemer og modeller for analyse av sekvensielle data og tidsserier fra statistisk og maskinlærings-perspektiv. Grunnleggende forståelse av egenskaper og definisjoner relatert til tidsserieanalyse. Praktisk "hands-on" erfaring med preprosessering, analyse og tolking av resultater for reelle datasett.
  • Forelesninger
  • Oppgaver med presentasjoner (skriftlig og programmering)
  • Utdypende læremateriale fra internett
  • Spørsmål- og svarsesjoner med øvingslærere
 • Annonseres ved kursstart
  • Maskinlæring / statistikk (DAT200 / STAT200)
  • Introduksjonskurs i programmering (INF120 eller lignende)
  • Grunnleggende kalkulus og lineæralgebra (MATH113 / 131 or similar)
 • Samlet vurdering (A-F):

  • Mappevurdering av oppgaver inkludert presentasjoner i løpet av semesteret teller 40% av endelig karakter.
  • Skriftlig avsluttende eksamen, 3,5 timer, teller 60% av endelig karakter.


  Mappe/sammensatt vurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer Skriftlig skoleeksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av opplegget for mappeevaluering og eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av avsluttende eksamen av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til fakultetets retningslinjer for sensur.
  • Forelesninger: 4t per uke
  • Presentasjonssesjoner (obligatorisk): 3 x 4 timers sesjoner (datoer blir annonsert)
  • Spørsmål- og svarsesjoner (ikke obligatorisk): 2t per uke (datoer blir annonsert)
 • Realfag