Forskning

banner
NMBU er et forskningsintensivt universitet som fremmer fri og uavhengig forskning til det beste for samfunnet.

NMBU er et internasjonalt universitet med forskning som kan møte de store globale spørsmålene. NMBU har ca. 700 forskere og ca. 550 doktorgradsstudenter.

Avdeling for Forskning, innovasjon og eksternt samarbeid:

Avdelingen arbeider med å styrke NMBUs forskning, næringslivssamarbeid og forskerutdanning og er et tjenesteapparat for ansatte, studenter og næringsliv innenfor kommersialisering og innovasjon.

Mer informasjon og oversikt over medarbeidere

 

Innspill?

Har du innspill til Forskingssidene? Kontakt oss om det er noe du savner eller om du har tips til innhold. Vi hører gjerne fra deg.

Sider