Forskning

NMBU er et forskningsintensivt universitet som fremmer fri og uavhengig forskning til det beste for samfunnet.

NMBU er et internasjonalt universitet med forskning som kan møte de store globale spørsmålene. NMBU har ca. 700 forskere og ca. 600 doktorgradsstudenter.

Forsknings- og innovasjonsavdelingen:

Avdelingen arbeider med å styrke NMBUs forskning, næringslivssamarbeid og forskerutdanning og er et tjenesteapparat for ansatte, studenter og næringsliv innenfor kommersialisering og innovasjon.

Mer informasjon og oversikt over medarbeidere

Nyheter:

Toppforskerrekruttering ved NMBU: Førsteamanuensis innen "Urban Sustainability Planning" ved Institutt for Landskapsplanlegging er nå lyst ut

Nytt senter for miljøvennlig energi (FME) ved NMBU - Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy.

Sider