Forskning

banner

NMBU er et forskningsintensivt universitet som fremmer fri og uavhengig forskning til det beste for samfunnet.

Forskning ved NMBU

NMBU er et internasjonalt universitet med forskning som kan møte de store globale spørsmålene. NMBU har ca. 700 forskere og ca. 550 doktorgradsstudenter.

Forskningsavdelingen:

Avdelingen arbeider med å styrke NMBUs forskning, næringslivssamarbeid og forskerutdanning og er et tjenesteapparat for ansatte, studenter og næringsliv innenfor kommersialisering og innovasjon.

Mer informasjon og oversikt over medarbeidere

Innspill?

Har du innspill til Forskingssidene? Kontakt oss om det er noe du savner eller om du har tips til innhold. Vi hører gjerne fra deg.

 

Følg oss på sosiale medier

Sider