Forskning

NMBU er et forskningsintensivt universitet som fremmer fri og uavhengig forskning til det beste for samfunnet.
Forskning ved NMBU

NMBU er et internasjonalt universitet med forskning som kan møte de store globale spørsmålene innen bl.a. miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordring, fornybare energikilder, matproduksjon «fra jord og fjord til bord» og areal- og ressursforvaltning. NMBU har ca. 700 forskere og ca. 600 doktorgradsstudenter.

Les mer

Sider