Meny

Forskning

banner

NMBU er et forskningsintensivt universitet som fremmer fri og uavhengig forskning til det beste for en bærekraftig samfunnsutvikling.

Fakta

NMBU har ca. 800 forskere og ca. 520 doktorgradsstudenter fordelt på sju fakulteter.

Forskningsavdelingen

Avdelingen arbeider med å styrke NMBUs forskning, forskerutdanning, innovasjon og samarbeid med næringsliv og offentlig sektor.

Kontakt forskning og innovasjon

Forskningsavdelingen ved NMBU

Ard Innovation (NMBU TTO)

Innspill?

Har du innspill til forskningssidene? Kontakt oss om det er noe du savner eller om du har tips til innhold. Vi hører gjerne fra deg.

Kontaktinformasjon:

Følg oss på sosiale medier

Sider