Detaljer om emnet IND230

IND230 Kvalitetsstyring

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Arnstein Moe
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.
Første gang: Studieår 2013-2014
Emnets innhold:
Standarder for kvalitessikring og kvalitetsarbeide, kvalitetsystemer, kvalitetsverktøy og statistiske metoder, kvalitetsinformasjon og kvalitetskostnader, kvalitetsforbedring og kvalitetsledelse i praksis.
Læringsutbytte:
Læringsutbytte: Når emnet er gjennomgått skal studentene kjenne til standarder for kvalitetssikring og kvalitetsarbeide og til hovedprinsippene bak kvalitetsstyring, samt kunne bruke teknikker og metoder innen kvalitetsstyring og kvalitetsforbedring.
Læringsaktiviteter:
Undervisningen i emnet blir gjennomført som en kombinasjon av forelesninger, faglige diskusjoner og øvelsesoppgaver med hjemmearbeid.
Læringsstøtte:
Lærerforemnet ertilgjengelig forekstra veiledning og støtte i arbeidstiden, og kan også nås via e-post forspørsmål i tilknytning til faget.
Pensum:
Oppgis på første forelesning.
Anbefalte forkunnskaper:
Noe arbeidslivserfaring er en fordel.
Obligatorisk aktivitet:
En obligatorisk innsending
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen, 3 timer.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger med hjemmearbeid, ca. 110 timer. Øvelser med hjemmearbeid, ca. 40 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger: Ca 30 timer. Øvelser: ca. 10 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått