TBA190 Trehus med bærekraft

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Iver Frimannslund

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:For et kurs på 10 studiepoeng må det normalt påregnes ca 250 timers arbeid totalt. Det vil si at i tillegg til strukturert undervisningstid må det påregnes ca 15 timers arbeid pr uke.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .

Om dette emnet

Litt historikk, hus i Norge. Installasjoner, oppvarming, inneklima, ventilasjon. Fuktmekanikk, vanndamp, mollierdiagram, lydregulering, brannvern, bygningsmaterialer. Konstruksjoner, fundamenter, kjellermurer, etasjeskiller, vegger, tak.

Dette lærer du

Emnet skal gi en grunnleggende forståelse for: bygging av boliger og andre enkle bygg, bygningsfysikk med vekt på varme og fuktbevegelser, byggematerialenes egenskaper, inneklima og ventilasjon, krav til brannmotstand og lydregulering i bygg, valg av materialer og konstruksjoner for å oppfylle ulike krav.
 • Forelesninger. Seminar/kollokvie med lærer til stede. Selvstendig arbeid med øvingsoppgaver. Selvstudium.
 • Studentene har to øvingslærere i avsatt tid til øving
 • Lærebok: Trehus, Håndbok 5 fra SINTEF Byggforsk.
 • Ved 8 eller flere studenter: 3 timer skriftlig eksamen.

  NB: Kontinuasjonseksamen kan bli gjennomført som muntlig eksamen selv om hovedeksamen var skriftlig.  Muntlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B2 Utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
 • Eksterne sensorer deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor deltar i sensur.
 • Øvingsoppgaver og utferd.
 • Forelesning 52 timer. Øvinger 26 timer. Utferd innpasses i forelesningstiden.
 • GSK