Tjenester og laboratorier

NMBU tilbyr alt fra miljøanalyser til DNA-testing av dyr og driver en rekke laboratorier, forskningssentre og kjernefasiliteter. Her finner du en oversikt over våre tjenester og laboratorier.

Kjernefasiliteter

Kuer på beite.

Senter for husdyrforsøk (SHF)

Senteret driver forskning på husdyrproduksjon hos storfe, gris, sau, geit og fjørfe i moderne fasiliteter på internasjonalt høyt nivå.

Blomster i veksthus

Senter for klimaregulert planteforskning (SKP)

Et nasjonalt senter som tilbyr spisskompetanse og forskningsinfrastruktur på internasjonalt/høyt nivå.

Japanese Medaka, Oryzias Latipes

FISH-VET

Tilbyr tilgang til topp moderne forsøksanlegg designet for forskning på modellfisk (sebrafisk/ medaka) og laks. 

Bildet er tatt som profilbilde for MatInf , Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi , NMBU

Biospektroskopi og datamodellering

Tilbyr avanserte fasiliteter for biospektroskopi, dataanalyse og datamodellering

Medarbeidere og studenter ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - KBM , arbeider med gjær i pilotanlegget for bioraffinering ved NMBU

Biogasslaboratoriet

NMBU og NIBIO tilbyr et nasjonalt ledende biogasslaboratorium.

Nærbilde av ekstrudert fôr, laget av krill. Kan illustrere fôr til fisk og hund.

Senter for fôrteknologi

Tilbyr fasiliteter for utvikling av fôr og fôrteknologi.

Bildet er fra Imaging centre NMBU

The Imaging Centre

Tilbyr fasiliteter for avansert mikroskopi.

Medarbeidere og studenter ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - KBM , arbeider med gjær i pilotanlegget for bioraffinering ved NMBU

Labpilot bioraffinering

Tilbyr fasiliterer for bearbeiding av restråstoff/ plussprodukter.

Studenter ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - KBM , utfører studentøvelser i pilotanlegget for meieri

Nasjonalt matpilotanlegg

Tilbyr fasiliteter for testing av meieriprodukter, øl, grønnsaker, korn og kjøtt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA         
bildet er tatt på senter for husdyrfag NLH

SEARCH

Biomedisinsk forskningssenter der humanmedisin og veterinærmedisin møtes.

Senter for fiskeforsøk

Tilbyr fôringsforsøk, resirkulering av vann i akvakultur (RAS) og bruk av isotoper som sporingsmetode i fisk.

Bildet er fra Cigene NMBU

Centre for Integrative Genetics (CIGENE)

Tilbyr fasiliteter for system biologi, genomanalyser og sekvensering.

De nye veterinærbygningene august 2021

Landskapslaboratoriet

Tilbyr fasiliteter for forskning på hvordan fremtidens uteområder skal planlegges, etableres og driftes på en bærekraftig måte.

Andre laboratorier

Bakterier, virus, toksiner, mat