MATH112 Kalkulus 2

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:John Andreas Wyller, Arkadi Ponossov

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:130 timer teori, 120 timer oppgaveløsning

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Anvendelser av det bestemte integralet, arealberegning, buelengde. Polarkoordinater. Vektorvaluerte funksjoner, parametriserte kurver. Funksjoner av flere variabler, linearisering, gradient og retningsderivert, optimering, Lagrange-multiplikatorer. Multiple integraler, integrasjonsteknikk og anvendelser av integral. Kurveintegral. Flateintegral. Greens, Gauss' og Stokes teoremer. Enkel programmering for numerisk beregning av integralene.

Dette lærer du

Studentene skal

 1. Tilegne seg grunnleggende begreper og setninger i teorien.
 2. Beherske standardmetoder for å analysere og operere med skalare funksjoner og vektorfunksjoner av én eller flere variable.
 3. Kunne nytte disse kunnskapene og ferdighetene til å løse enkle anvendte problemer.
 • Undervisningen består av forelesninger og regneøvinger.
 • En hjelpelærer er til stede under alle øvingstimer. Studentene kan ellers kontakte ansvarlig lærer på kontoret, over telefon eller via e-post.
 • Pensumlitteratur, hjelpelitteratur, pensum m.m. er oppgitt på hjemmesiden til kurset (Canvas).
 • MATH111, INF120 eller INF100.
 • Skriftlig eksamen 3,5 timer.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B2 Utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
 • Annonseres ved semesterstart.
 • Forelesninger: 4 timer/uke. Øvinger: 2 timer/uke.
 • Realfag