Course code MATH112

Emneansvarlige: Arkadi Ponossov
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Anvendelser av det bestemte integralet, arealberegning, buelengde. Polarkoordinater. Vektorvaluerte funksjoner, parametriserte kurver. Funksjoner av flere variabler, linearisering, gradient og retningsderivert, optimering, Lagrange-multiplikatorer. Multiple integraler, integrasjonsteknikk og anvendelser av integral. Kurveintegral. Flateintegral. Greens, Gauss' og Stokes teoremer. Enkel programmering for numerisk beregning av integralene.  
Læringsutbytte:

Studentene skal

  • Tilegne seg grunnleggende begreper og setninger i teorien.
  • Beherske standardmetoder for å analysere og operere med skalare funksjoner og vektorfunksjoner av én eller flere variable.
  • Kunne nytte disse kunnskapene og ferdighetene til å løse enkle anvendte problemer.
Læringsaktiviteter:
Undervisningen består av forelesninger og regneøvinger.
Læringsstøtte:
En hjelpelærer er til stede under alle øvingstimer. Studentene kan ellers kontakte ansvarlig lærer på kontoret, over telefon eller via e-post.
Pensum:
Pensumlitteratur, hjelpelitteratur, pensum m.m. er oppgitt på hjemmesiden til kurset (Canvas).
Forutsatte forkunnskaper:
MATH111, INF120 eller INF100. 
Obligatorisk aktivitet:
Annonseres ved semesterstart.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3,5 timer.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
130 timer teori, 120 timer oppgaveløsning
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 4 timer/uke. Øvinger: 2 timer/uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer