Course code FYS235

FYS235 Elektronikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Ruth Heidi Samuelsen Nygård
Medvirkende: Fredrik Arnesen Stulen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
90
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: <p>Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.</p><p>Rangeringskriterier:</p><p>1.            studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan</p><p>2.            studenter på M-MF, M-MPP, M-IØ, M-RB, M-LUR</p><p>3.            studenter med høyest studiepoengproduksjon</p><p>Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.</p><p>Til laboratorieøvelsene vil studenter som har tatt øvelsene tidligere tilbys plass på grupper hvor det er ledig kapasitet.</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Du vil få en introduksjon til halvlederfysikk, kretselementer, kretsteknikk, enkle elektriske nettverk og analyse av disse, ulineære kretselementer som diode og transistor, signalbehandling, instrumenter, ideelle og praktiske forsterkere, integrerte kretser, operasjonsforsterker.
Læringsutbytte:

I dette grunnkurset vil vi at du skal

  • se at beregninger av elektroniske kretser stemmer i praksis
  • kunne bruke multimeter som måler resistans, spenning og strøm, oscilloskop, funksjonsgenerator, strømforsyninger
  • kunne konstruere, bygge og analysere enkle elektroniske kretser
  • kunne på nettet finne ytelsesdata til elektroniske komponenter
  • ha føling med utforming, dimensjoner og ytelse til noen elektroniske komponenter
  • vite at elektronikk bygger på få enkle prinsipper, men krever et utall lure grep for å virke. I laboratoriet vil du erfare at du må være nøyaktig med koblinger for å få en krets til å virke som du vil.
Læringsaktiviteter:

FORELESNINGER hvor sentrale begrep, teori og eksempler gjennomgås.

REGNEØVELSER hvor regneoppgaver drøftes og gjennomgås.

Det er 6 LABORATORIEØVELSER hvor laboratorieoppgaver forberedes og gjennomføres. Rapportene er ferdig skrevne og du fyller ut beregninger, vurderinger, resultater og konklusjoner.

FRI KOLLOKVERING OG SELVSTUDIUM hvor du arbeider selvstendig med å lese og drøfte teori, regne og diskutere oppgaver.

Læringsstøtte:
Aktiv bruk av læringsplattform (Canvas), veiledning ved hjelpelærere samtaler med faglærer etter avtale.
Pensum:

Lærebok:  Electronic devices and circuit theory, Boylestad et al. 

ISBN-13: 9781292025636| Edition: 11

Detaljert pensumoversik deles ut på første forelesning og vil ligge på Canvas.

Forutsatte forkunnskaper:
FYS101, FYS102, MATH111, MATH113
Anbefalte forkunnskaper:
FYS103
Obligatorisk aktivitet:
6 laboratorieøvelser. Detaljer kunngjøres ved kursstart.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen, 3,5 timer
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
125 timer foredelt på 15 uker: 9 timer per uke.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Det vil bli tilbudt tilsvarende 13 ukers organisert undervisning. Forelesninger: 2 timer x 13 uker = 26 timer. Regneøvelser: 2 timer x 13 uker = 26 timer. Laboratorieøvinger: 6 x (4 timer + 4 timer for-) og etterarbeid = 49 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: En skriftlig prøve: Bokstavkarakterer