FYS236 Elektrodynamikk

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Mathijs Adriaan Janssen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk, engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Pr. uke: 9 timer i 14 uker fordelt på Forelesninger: 2 timer i uken. Øvinger: 2 timer i uken. Dataøvinger: 2 timer i uken. Selvstudium og oppgaveløsning: 3 timer i uken. Totalt: 125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Forelesninger: To timer i uken der sentrale temaer i emnet belyses. Regneøvinger: To timer i uken, studentene arbeider individuelt eller parvis med øvingsoppgaver, og lærer hjelper til ved behov. Dataøving: to timer i uken, hvor relevante problemstillinger innen elektromagnetisme simuleres med COMSOL.

Kurset dekker:

 • Elektromagnetisme med bruk av vektorfelt: Coulombs lov, Gauss lov, dielektriske materialer, Poissons og Laplaces likninger, Biot-Savarts lov, Faradays lov, Maxwells likninger, elektromagnetiske bølger.

Dette lærer du

Få en dypere forståelse av elektromagnetisme og de lover som brukes i beregninger. Forstå hvordan elektromagnetismen kan beskrives ved hjelp av vektorfelt som redskap.
 • Sentrale begreper og teorier gås gjennom på forelesninger. På øvingstimer og dataøvingene vil studenten løse kvantitative og begrepsinnøvende oppgaver over temaer som er tatt opp i forelesningene. Organiserte kollokvier (og øvingstimer) brukes til oppgavegjennomgang, bruk av grunnprinsippene på praktiske problemer og praktiske eksempler. I oppgaveløsningen kan både analytiske løsninger og numerisk løsning på datamaskin inngå.
 • Studentene kan treffe foreleser utenfor den strukturerte undervisningstiden for generell faglig veiledningssamtale. Studentene kan kommunisere med foreleser og hjelpelærere gjennom kurssidene.
 • Detaljert pensumsoversikt deles ut på første forelesning.
 • FYS101, FYS102, MATH111, MATH112, MATH113
 • Avsluttende skriftlig eksamen, 3 timer

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur
 • Obligatoriske innleveringsoppgaver. Regler for godkjenning av obligatorisk aktivitet kunngjøres ved kursstart.
 • Undervisningsperioden består av 14 uker (pluss 2 uker til eksamensavvikling). Det vil bli tilbudt tilsvarende 13 ukers organisert undervisning. Forelesninger: 1 x 2 timer x 13 uker = 26 timer. Regneøvelser: 1 x 2 timer x 13 uker = 26 timer. Dataøvinger: 1 x 2 timer x 13 uker = 26 time
 • FYS220 (5 sp), FYS135 (2 sp), FYS200 (5 sp)
 • Realfag