INF221 Informatikk for datavitere

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Fadi al Machot

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer: Forelesninger 13x4 timer = 52 timer, øvinger med veiledning 13x2 timer = 26 timer, arbeid med obligatorisk aktivitet 100 timer, selvstudium 72 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning og eksamen i vårparallellen.

Om dette emnet

Emnet gir kunnskap om de matematiske grunnlag for analyse av algoritmer, om sentrale algoritmer og datastrukturer, om metoder for å analysere ytelsen av algoritmer, om hvordan å bevise at algoritmer og datastrukturer er korrekte, samt om grunnleggene problemløsningsstrategier. Emnet gir videre en innføring i anvendelse av disse tema innen datavitenskap, f eks reinforcement learning, valgtrær og objektorientert programmering.

Dette lærer du

Etter at du har gjennomført emnet kan du analysere ytelse og riktighet av algoritmer og datastrukturer og vurdere egnethet av datastrukturer til forskjellige formål, samt kjenne til sentrale problemløsningsstrategier. Du kan også anvende teknikkene innenfor datavitenskap.
 • Stoffet i emner presenteres og drøftes i forelesninger. I øvingstimene gjennomfører du analyser under veiledning. I en semesteroppgave gjennomfører og rapporterer du en analyse på egen hånd.
 • Veiledning under øvingstimer.
 • Vil bli kunngjort før kursstart.
 • INF120 eller tilsvarende programmeringskompetanse, fortrinnsvis i Python.

  MATH111 eller tilsvarende kalkulus.

 • Vurdering:3 timers skriftlig avsluttende eksamen. A-F.

 • Ekstern sensor godkjenner oppgavestillingen for kvisser og avsluttende eksamen inkludert sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til fakultetets retningslinjer for sensur.
 • Godkjent obligatoriske oppgaver. Detaljer kunngjøres ved kursstart.
 • 52 timer forelesning, 26 timer øving
 • 10 stp med INF220 undervist før 2010.
 • Realfag