Dyresykehuset

Veterinærhøgskolens dyresykehus består av en del for smådyr, en for hest og en for produksjonsdyr. Vår ekspertise er din trygghet. Ta kontakt for timebestilling, henvisning eller akutthjelp. Skadde eller eierløse ville dyr og fugler? Ring politiet på 02800.