TBA222 Konstruksjonsteknikk stål og tre

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Einar Nathan

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:For et kurs på 5 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 125 timers arbeid totalt. Det vil si at i tillegg til strukturert undervisningstid må det påregnes ca. 3 timers arbeid pr uke. Erfaring tilsier at behovet for egeninnsats er større enn dette.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Vårparallel

Om dette emnet

Emnets hovedinnhold er konstruksjonsteknikk. Stål som konstruksjonsmateriale, spenninger i stål, dimensjonering av stålbjelker inklusive vippingsbegrepet og nedbøyningskontroll, dimensjonering av søyler, vippingsavstivning. Dimensjonering av sveiste og boltede forbindelser. Tre som konstruksjonsmateriale, spenninger i trevirke, innvirkning av fuktighet og lastvarighet på styrkeegenskaper, dimensjonering av trebjelker inklusive vippingsbegrepet og nedbøyningskontroll, dimensjonering av søyler. Mekaniske treforbindelsesmidler: spikere, bolter, treskruer.

Dette lærer du

Etter gjennomført emne skal studentene kunne dimensjonere bærende bygningsdeler i stål og tre, samt ha fått en innføring i utforming og dimensjonering av tre- og stålforbindelser. Studentene skal lære å forstå teorien for hvordan stål og tre fungerer i bæreverk. Studentene skal forstå hvordan man benytter reglene i eurokodene til dimensjonering av konstruksjoner slik at disse oppfyller krav til konstruktiv sikkerhet og bruksegenskaper. Studentene skal bli fortrolige med deler av innholdet i:

 • Eurokode 0 NS-EN1990-1-1 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner,
 • Eurokode 3 NS-EN 1993-1-1 Prosjektering av stålkonstruksjoner og NS-EN1993-1-8 Knutepunkter og forbindelser,
 • Eurokode 5 NS-EN1995-1-1 Prosjektering av trekonstruksjoner og kunne benytte disse til dimensjonering av konstruksjoner.

Studentene skal forstå betydningen av korrekt dimensjonering og sammenføyning av konstruksjonsdeler av hensyn til sikkerhet, funksjon, pålitelighet, estetikk og økonomi (materialforbruk, tidsforbruk ved bygging, levetid/vedlikehold).

 • Læringsmåten er delt mellom forelesning og øvinger. Forelesningene er hovedsakelig videoer med oppgaveløsning i undervisningstimene. Øvingene er en viktig del av læringsmetodikken og gjenspeiler ikke kun forelesningene, men skal i seg selv gi læring. Det er avsatt egen tid til øvingstimer med veiledning. I tillegg må det beregnes en del egeninnsats i faget.
 • Hovedlærer. Veiledningstimer avsettes ved behov.
 • Pensumoversikt blir gitt på første forelesning
 • TBM120: Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk

  FYS110: Statikk

 • S - skriftlig eksamen på 3 timer

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B2 Utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
 • Innlevert og godkjent besvarelse av samtlige øvinger med unntak av 1 valgfri øving.
 • Ukentlig fordeler timene seg slik:

  • Undervisning 4 timer
  • Veiledet øvinger 2 timer
 • Faget erstatter tidligere TBA220. Det gis ikke studiepoeng for begge fagene.
 • Realfag