FYS230 Elektroteknikk

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Jagath Sri Lal Senanayaka

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:

Vi kan ha maksimalt 64 personer på lab i januarblokken. Påmelding mot slutten av året etter at sensuren for underveisprøver har falt. Først da vet vi endelig antall som kan melde seg opp til lab i januar.

Dersom det er flere enn 64 som er oppmeldt til lab vil vi også tilby lab i juniblokken. Da blir det også egen eksamen for denne gruppen i slutten av juni.

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:

Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen og januarblokken.

Om eventuell juniblokk, se detaljer under punktet "Antallsbegrensning"

Om dette emnet

Kurset åpner med å repetere grunnleggende elektriske prinsipper fra elektromagnetismen relevant for dette emnet. Deretter går vi gjennom prinsippene, oppbygging, ytelse, egenskaper og bruksområder for forskjellige elektriske maskiner: Transformatorer, enfase og trefasesystemer, generatorer og motorer.

Dette lærer du

Du vil forstå at all omforming av elektrisk energi i maskiner følger loven om induksjon: Elektrisk spenning oppstår når en elektrisk leder opplever et varierende magnetfelt. Du vil se at en dynamo, en generator, en motor, en transformator, en høyttaler, noen mikrofoner, en kassettspiller og lesehodet i en datadisk i prinsippet er like maskiner, men med forskjellig utforming. Du vil lære å kjenne til noen forskjellige maskintyper som induksjonsmotor eller asynkronmotor som er verdens vanligste motor, synkronmaskinen som brukes i nesten alle kraftverk, likestrømsgenerator og -motor og transformatorer av forskjellige typer. Likeså vil du forstå forskjellen mellom likestrøm og vekselstrøm og enfase- og trefasesystemer og kunne utføre grunnleggende beregninger av maskiner i enkle nettverk. Du vil også forstå begrepene effektivitet, aktiv og reaktiv effekt og noen viktige roller de spiller i små og store energisystemer.
 • Selve stoffet innlæres ved forelesninger i høstparallellen. Det vil bli gitt regneøvinger gjennom hele undervisningsdelen av emnet om høsten. Du skal gjennomføre 5 laboratorieoppgaver i januarblokken. I labene vil du kjøre og måle på de viktigste maskiner og prinsipper som inngår i emnet.
 • Canvas. Veiledning ved hjelpelærere. Samtale med faglærer etter avtale.
 • Theodore Wildi: Electrical Machines, Drives and Power Systems. Prentice hall, ISBN 0-13-093083-0 Currently: Sixth Edition. Pensum hentes fra kapitlene 1 - 18. Detaljert pensumliste spesifiseres i Canvas.

  Det finnes en kortversjon av boken med utvalgte emner for FYS230. Boken inneholder kapitel 1 - 19.

  ISBN 978-1-800-06376-1

  Det skal utføres 5 laboratorierapporter som også utgjør pensum.

 • MATH111, MATH112, MATH113, FYS101, FYS102, FYS103,

  Det er en stor fordel om du i det minste behersker kretsteknikk dekket i FYS235, Elektronikk.

 • Skriftlig eksamen, 3,5 timer. A-F. På Canvas finnes minst 50 eksamener med detaljerte løsningsforslag.

  Eksamen holdes i slutten av januar for laben i januarblokken.

  Dersom det er særlig flere enn 64 påmeldte på kurset kan det komme på tale å avholde juniblokk lab med skriftlig eksamen. Dette vil bli klart noen dager etter at AC-eksamen før jul er avholdt. da vet vi hvor mange som får ta lab.  En skriftlig prøve Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
 • Det vil bli avholdt en underveisprøver med en varighet på syv kvarter i uke 46. Underveisprøven er obligatorisk og må være bestått for å kunne delta i laboratoriedelen i kurset i januarblokka. Fravær må dokumenteres med legeerklæring. Du må gjennomføre en sikkerhetsdemonstrasjon og skriftlig godkjenne sikkerhetsinnstruks for laboratoriedelen før du kan delta i laboratoriedelen. Alle laboratorieoppgavene skal utføres og må, inkludert rapporter, være godkjent før du kan gå opp til avsluttende eksamen.
 • Høstparallellen: 52 timer forelesninger 2 timer 2 ganger per uke Regneøvinger: 4 timer per uke Januarblokk: Laboratorieoppgaver med rapport, varighet 4 - 7 timer hver.

  Eventuell juniblokk: Laboratorieoppgaver med rapport, varighet 4 - 7 timer hver.

 • Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.

  Rangeringskriterier:

  1. studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan

  2. studenter på B-EMF, M-MF, M-MPP, M-IØ, M-RB, M-LUR

  3. studenter med høyest studiepoengproduksjon

  Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.

 • Ingen
 • Realfag