Endringer i emner fra studieåret 2023/24 - REALTEK

REALTEK bygning
REALTEK bygning Foto: Julie Haugsand

Vi har oppdatert emneporteføljen for det neste studieåret. Se hvilke nye emner og endringer som kommer for høst 2024 og vår 2025.

Merk at disse nye endringene ikke ennå er publisert i emnesøk som per nå viser oversikt over studieåret 2023/24. Alle lenkene vil derfor ikke fungere med en gang. Som følge av endringene, vil studenter i aktuelle studieprogram få egen informasjon om hvordan dette passer inn med studieplanen deres. 

 • Emner med endret navn/semester/studiepoeng

  DAT390 reduseres fra 10 sp til 5 sp
  FYS103 skal gå januarblokk + vårparallell  istedet for januar+vår+juni
  FYS301 reduseres fra 10 sp til 5 sp, og gis i juni
  GMLM102 fått nytt navn: Landmåling 1
  GMLM210 endres til 12,5 sp og har fått nytt navn: Landmåling 2
  GMGD222 endres til 7,5 sp og flyttes til vårparallell (første gang vår 2025)
  GMGD310 flyttes fra vår- til høstparallell, går annethvert år (første gang høst 2025)
  GMGD320 går annethvert år (første gang H2024)
  GMBB100 fått ny emnekode og nytt navn: GMFM100 Introduksjon til fjernmåling
  GMBB201 fått ny emnekode og nytt navn: GMFM200 Fjernmåling I - Bildebehandling
  GMBB300 fått ny emnekode og nytt navn: GMFM300 Fjernmåling II - Analyse
  GMFO120 flyttes fra vår- til høstparallell (første gang høst 2025)
  GMFO205 flyttes fra høst- til vårparallell (første gang vår 2026)
  GMFO310 går annethvert år (første gang vår 2025)
  INF221 reduseres fra 10 sp til 5 sp
  MATH131 flyttes fra høst- til vårparallell. For studieår 24/25 vil kurset bli gitt både på høst 2024 og vår 2025
  MLA210 flyttes fra vår- til høstparallell
  MLA310 flyttes fra høst- til vårparallell
  THT200 reduseres fra 10 sp til 7,5 sp og har fått nytt navn: Bærekraftig overvannshåndtering
  THT261 har fått nytt navn: Innføring i vann- og avløpssystemer
  THT271 har fått nytt navn: Innføring i renseteknologi for vann og avløp
  THT280 skal gå vårparallell istedenfor vårparallell+juniblokk
  THT291 har fått nytt navn: Prosesser for ressursgjenvinning fra avfall i sirkulær bioøkonomi
  THT310 reduseres fra 15 sp til 10 sp og har fått nytt navn: Analyse og design av renseprosesser for vann og avløp.
  THT313 har fått nytt navn: Vannforvaltning i endrede forhold
  THT320 flyttes fra høstparallell til januarblokk  og fått nytt navn: Bærekraftsanalyser av VA-sektoren
  TPS200 har fått nytt navn: Innføring i fluidmekanikk
  TMPA210 utvides fra 5 sp til 10 sp
  TBM250 flyttes fra augustblokk + høstparallell til bare høstparallell

  Nye emner

  FYS340  Målinger og modellering av miljø og klima, 5 sp, januarblokk
  FYS378  Kraftelektronikk for fornybar energi, 5 sp augustblokk, partallsår
  GMFM350 -Stordata og maskinlæring i fjernmåling, 10 sp, vårparallell
  GMGI220 Automatisering av GIS prosesser, 5 sp, høstparallell
  IND251 Transportmodellering og planlegging – teori og praksis, 5 sp, augustblokk
  INF131 Datahåndtering – grunnemne, 5 sp, augustblokk
  INF240 Datasikkerhet, 5 sp, januarblokk
  INF305 Vitenskapelige beregninger, 5 sp, vårparallell
  THT211 Strømning i kanaler og vassdrag, 5 sp, høstparallell
  THT301  Forvaltning av urban vanninfrastruktur, 7,5 sp, vårparallell
  THT390 Forberedelse til masteroppgaven, 5 sp, høstparallell

  Emner som legges ned og erstattes av andre emner

  Det har blitt gjort en større omlegging av emneporteføljen i matematikk som vil ha innvirkning kommende studieår.  

  • MATH111 legges ned. Det gis anledning til å ta eksamen i MATH111 én siste gang høsten 2024
  • MATH112 legges ned. Det gis anledning til å ta eksamen i MATH112 én siste gang våren 2025
  • MATH113 tilbys siste gang høsten 2024. Det gis anledning til å ta konte-eksamen våren 2025 for både de som skulle stryke på siste ordinære eksamen og de som ønsker å forbedre karakteren.
  • MATH280, tilbys siste gang vår 2025. Det gis anledning til å ta konte-eksamen høsten 2025 både for de som skulle stryke på siste ordinære eksamen og for de som ønsker å forbedre karakteren.

  Disse ovenfor nevnte emnene byttes ut med nye emner i matematikk

  • MATH121 Kalkulus, 10 sp, høstparallell. Tilbys første gang høst 2024 og erstatter MATH111
  • MATH122 Kalkulus og lineær algebra, 10 sp, vårparallell.  Tilbys første gang våren 2025. Dekker halve MATH112 og halve MATH113
  • MATH123 Lineær algebra og vektoranalyse, 10 sp, høstparallell. Tilbys første gang høsten 2025. Dekker halve MATH112 og MATH280 [NS2] [GE3] 

  THT300 legges ned og erstattes av

  • THT302 Analyse og design av drikkevannsnett, 7,5 sp, høstparallell
  • THT303 Analyse og design av systemer for avløp og overvann, 7,5 sp, høstparallell

  Emner som legges ned og som ikke blir erstattet av andre emner

  FYS203 gikk siste gang januar 2024
  GMFO320 gikk sist gang høst 2023
  GMGI102 gikk siste gang høst 2023
  GMGI300 gikk siste gang høst 2022
  PHO302 gikk siste gang vår 2024 He
  PHO305 gikk siste gang august 2024
  TPS210 gikk siste gang høst 2023

  Emner som ikke blir gitt i studieår 24/25

  FYS374 Batteri- og brenselsteknologi. Går neste gang vår 2026 istedenfor høst 2026.
  GMPE340 Kalmanfilter og sensorintegrasjon
  MLA210  Maskinlæring med eksempler fra teknologi og finans. Går neste gang høst 2025

  Nye emner fra studieår 25/26

  MATH123 Lineær algebra og vektoranalyse, 10 sp, første gang høst 2025

  MATH220 Matematisk modellering, 10 sp, første gang vår 2026

  THT340 Ressursgjenvinning- videregående kurs, 10 sp, første gang høst 2025

 • Emner med endret navn/semester/studiepoeng

  MVI320 går hvert år i høstparallellen
  INF205 flyttes fra høst- til vårparallell
  INF230 flyttes fra vår- til høstparallell
  FYS241 flyttes fra vår + juni til bare vårparallell
  FYS374 får nytt navn: Batteri- og brenselcelleteknologi

  Nye emner

  TEL310 – Probabilistic robotics, 10 sp, høstparallell
  TEL320 – Innebygde systemer, 5 sp, augustblokk
  TEL390 – Utvalgte emner i robotikk, 15 sp, høstparallell
  IND320 – Data to decision, 10 sp, høstparallell
  DAT350 – Anvendt helsedatavitenskap og medisinsk fysikk, 10 sp, høstparallell
  FYS241A – Kjernefysikk, 5 sp, vårparallell
  FYS301A – Spectroscopy of Biological Materials and Data Analysis, 5 sp, juniblokk
  PPØV100 – Innføringsemne for øvingslærere, 5 sp, høstparallell

  Emner som legges ned og erstattes av andre

  AQP311 erstatter AQP211 og vil gå i januarblokk + vårparallell


  INF200 legges ned og erstattes av

  • INF201 Videregående programmering, 5 sp, høstparallell
  • INF202 Prosjektoppgave i programmering, 5 sp, januarblokk
  • INF203 Prosjektoppgave i programmering, 5 sp, juniblokk


  FYS252 og FYS252A legges ned og erstattes av

  • FYS253 Termisk fysikk, 5 sp, høstparallell
  • FYS254 Anvendt termodynamikk, 5 sp, høstparallell

  TBA270B legges ned og erstattes av TBA270D Bygningsadministrasjon og prosjektledelse - digitalversjon

  Nye emner fra studieåret 24/25

  FYS340 – Målinger og modellering av klima og miljø, 5 sp, januarblokk
  FYS378 – Kraftelektronikk for fornybar energi, 5 sp, augustblokk, partallsår
  IMRT200 – Innføringsemne for 2-årig master, 5 sp, augustblokk

  Emner som legges ned

  GMGM200 gikk siste gang våren 2023.

  Emner som ikke blir gitt i studieåret 23/24

  THT291 – Ressursgjenvinning fra avfall og sirkulær økonomi
  THT320 – Miljøanalyser
  GMGI300 – Geografiske databasesystemer

  Lurer du på hvordan dette passer inn med din studieplan? Kontakt studieveilederne.

  Publisert - Oppdatert

  Del på