Detaljer om emnet MATH280

MATH280 Anvendt lineær algebra

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Ulf Geir Indahl
Medvirkende: John Andreas Wyller, Bjørn Fredrik Nielsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig. Minimum 10 studenter.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Emnets innhold:
Studentene får gjennomgått det viktigste om hvert tema i emnet gjennom forelesninger. Deretter får de oppgaver som omhandler de samme temaene. Det blir gitt oppgaver med siktemålet å forstå metoder og begreper samt å kunne anvende faget på aktuelle praktiske problemstillinger.
Læringsutbytte:

Teoretisk forståelse av grunnleggende metodikk innen anvendt lineær algebra, utvalgte optimeringsproblemer og innsikt i praktiske anvendelser relatert til:

 • Numerisk løsning av likningssystemer
 • Vektorrom og lineærtransformasjoner
 • Diagonalisering og skifte av basis
 • Indreprodukter, lengde, ortogonalitet og indreproduktrom
 • Ortogonale projeksjoner og minste kvadraters metode
 • Gram-Schmidt prosessen og QR-faktorisering
 • Singulærverdidekomposisjon

De praktiske anvendelsene inkluderer:

 • Optimering under bibetingelser
 • k-means clustering
 • Principal component analysis
 • Lineær regresjon (Principal Component Regression, Ridge Regression, Weighted Least Squares)
 • Klassifikasjonsproblemer
 • Validering av regresjons- og klassifikasjonsmodeller
 • Dynamiske Systemer
 • Problemer innen bildeanalyse
 • (Lineær Programmering)
 • (Økonomisk analyse)
Læringsaktiviteter:
Undervisningen blir gitt i form av forelesninger (teorigrunnlag og praktisk problemløsning med MATLAB) av emneansvarlig + regneøvelser med teoretisk og praktisk problemløsning.
Læringsstøtte:
Studentene kan kontakte faglærer på kontoret, over telefon eller via e-post.
Pensum:
Blir kunngjort ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
MATH113 eller MATH131
Anbefalte forkunnskaper:
MATH111, MATH112, grunnleggende ferdigheter i MATLAB eller en tilsvarende programmeringsspråk.
Obligatorisk aktivitet:
Ingen obligatoriske aktiviteter
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Avsluttende skriftlig eksamen, 3.5 time.

Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.  
Merknader:
Studenter som krever undervisning på engelsk må melde fra om dette senest 2 uker før undervisningen starter.
Normert arbeidsmengde:
Teori (forelesninger og selvstudium): 200 timer. Diskusjonsgrupper (ikke obligatorisk), øvinger, forberedelse til eksamen: 100 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
10 studiepoeng reduksjon mot MATH260
Undervisningstid:
4 timer forelesninger pr. uke. 2 timer oppgaveregning pr. uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig prøve: A - E / Ikke bestått