Course code MATH280

MATH280 Anvendt lineær algebra

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Bjørn Fredrik Nielsen, Geir Bogfjellmo
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig. Minimum 10 studenter.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Emnets innhold:
Studentene får gjennomgått det viktigste om hvert tema i emnet gjennom forelesninger. Deretter får de oppgaver som omhandler de samme temaene. Det blir gitt oppgaver med siktemålet å forstå metoder og begreper samt å kunne anvende faget på aktuelle praktiske problemstillinger.
Læringsutbytte:

Teoretisk forståelse av grunnleggende metodikk innen anvendt lineær algebra, utvalgte optimeringsproblemer og innsikt i praktiske anvendelser relatert til:

 • Numerisk løsning av likningssystemer
 • Vektorrom og lineærtransformasjoner
 • Diagonalisering og skifte av basis
 • Indreprodukter, lengde, ortogonalitet og indreproduktrom
 • Ortogonale projeksjoner og minste kvadraters metode
 • Gram-Schmidt prosessen og QR-faktorisering
 • Singulærverdidekomposisjon
 • Kondisjonstall
 • Tikhonov regularisering

De praktiske anvendelsene inkluderer:

 • Optimering under bibetingelser
 • Principal component analysis
 • Lineær regresjon (Principal Component Regression,  Weighted Least Squares)
 • Dynamiske Systemer
Læringsaktiviteter:
Undervisningen blir gitt i form av forelesninger (teorigrunnlag og praktisk problemløsning med Python) av emneansvarlig + regneøvelser med teoretisk og praktisk problemløsning.
Læringsstøtte:
Canvas brukes for læringsstøtte. I tillegg kan studentene kontakte faglærer på kontoret, over telefon eller via e-post.
Pensum:
Blir kunngjort ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
MATH113 eller MATH131
Anbefalte forkunnskaper:
MATH111, MATH112, grunnleggende ferdigheter i Python/NumPy eller en tilsvarende programmeringsspråk.
Obligatorisk aktivitet:
Ingen obligatoriske aktiviteter
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen, 3.5 time.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.  
Normert arbeidsmengde:
Teori (forelesninger og selvstudium): 175 timer. Diskusjonsgrupper (ikke obligatorisk), øvinger, forberedelse til eksamen: 75 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
10 studiepoeng reduksjon mot MATH260
Undervisningstid:
4 timer forelesninger pr. uke. 2 timer oppgaveregning pr. uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig prøve: A - E / Ikke bestått