Detaljer om emnet THT320

THT320 Miljøanalyser

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2017 .

Emneansvarlige: John Morken
Medvirkende: Lars Tellnes
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: <p>Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.</p><p>Rangeringskriterier:</p><p>1.            studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan</p><p>2.            studenter på M-VM</p><p>3.            studenter med høyest studiepoengproduksjon</p><p>Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.</p>
Emnets innhold:
Emnet vil ha fokus på metodikk for gjennomføring av livsløpsvurdering av matproduksjon, emballasje og  avfallshandtering, energiproduksjon, samt andre relevante produkter, der studentene skal lære seg å praktisere alle hovedelementer i metodikken slik denne er beskrevet i lærebok og ISO-standarder. Fokus vil videre være på hvordan metodikken kan anvendes til å identifisere hvordan miljø- og ressursinformasjon kan brukes til strategisk utvikling i bedrifter, til produktforbedring og til markedsføring.
Læringsutbytte:
Kunnskapsmål Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper og forståelse om: Miljø- og ressursutfordringer knyttet til hele verdikjeden for matprodukter, emballering og andre relevante produkter og tjenester, med fokus på hva som er viktige problemstillinger i det norske samfunnet og for norske bedrifter Ferdighetsmål Studentene skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter i å beregne miljø- og ressursbelastninger knyttet til prosesser og produkter. Studentene skal få en grunnleggende innføring i metodikken for livsløpsvurdering og miljødeklarering av produkter og tjenester. Studentene skal også lære om sammenheng mellom materialvalg, valg av energibærere, produksjonsprosesser, transportsystemer og ulike løsninger for avfallsbehandling, og omfang av og type miljø- og ressursbelastning. Studentene skal også utvikle ferdigheter i hvordan miljø- og ressursforbedring kan oppnås gjennom bevisste valg av løsninger i produktutvikling- og prosessutviklingsprosesser. Holdningsmål Studentene skal tilegne seg holdninger som medfører forståelse og ansvar for samspillet mellom teknologi, produksjon og miljø,, samtidig som de skal få øynene opp for koblingen mellom miljø- og ressurseffekeffektivitet og mat, emballering, logistkkk og avfallsbehandling, og mot ingeniørfaglig utviklingsarbeid, innovasjon og entreprenørskap.
Læringsaktiviteter:
Selvstudium
Læringsstøtte:
Studentenes læring støttes gjennom lærernes faglig veiledning i kontortiden.
Pensum:
Kapitler i lærebok, artikler og dataprogram. Oversikt vil bli delt ut ved semesterstart.
Forutsatte forkunnskaper:
TBA210 eller TIP200 eller THT271.
Anbefalte forkunnskaper:
Basiskompetanse innenfor miljø- og ressursfag.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk innleveringsoppgave.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen basert på semestoppgaven.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Det er ikke mulig å få studiepoeng for både MVI351 og THT320, siden THT320 er inkorporert i MVI351.
Undervisningstid:
Ingen forelesning
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått