ARK200 Arkitektur og bærekraft III

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Leif Daniel Houck

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:årlig

Undervisnings- og vurderingsperiode:Vårparallellen

Om dette emnet

SAMMENDRAG: Prosjektering av middels komplekse bygninger med spesielt fokus på massivtre.

Med bakgrunn i undervisningen i Arkitektur og Bærekraft I og II, gis utdypende teori og gjennomgang av metoder og verktøy for prosjektering av middels komplekse oppgaver, f. eks. flerbolighus. Av sentrale temaer som vi skal arbeide med kan nevnes: Tomteanalyse, konseptutvikling, bærekraftig design, detaljering. Det legges spesiell vekt på prosjektering med massivtre (CLT). Vi vil jobbe med logistikk, romforløp, dimensjonering av rom. Vi vil se på miljøvennlig materialbruk, detaljering og universell utforming. Kurset baserer seg på bruk av ArchiCAD og SketchUp, samt digitale analyseverktøy.

Dette lærer du

Kurset skal gjøre studentene i stand til å foreta tomteanalyser, utvikle et romprogram for et middels komplekst prosjekt og omsette dette i et tegnet, bærekraftig prosjekt med tilhørende detaljering. Studentene skal være i stand til å fortelle sammenhengen mellom en problemstilling, ide og det utarbeidede forslaget
  • Forelesninger, praktiske øvelser, veiledet prosjektarbeid i grupper og prosjektpresentasjon.
  • Veiledning gis i undervisningstimene fastsatt i timeplanen.
  • oppgis ved emnestart
  • ARK 100

    ARK 110

  • Delinnleveringer og semesterprosjekt. Semesterprosjekt består av prosjektrapport og muntlig presentasjon.

    Mappevurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer