INF201 Videregående programmering

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Jonas Kusch

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125t = 26t forelesninger + 26t datalab + 73t egenarbeid med lærebok og programmeringsoppgave

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning og vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

 • Programmeringsverktøy: Utviklingsomgivelse, versjonskontroll
 • Objektorientert programmering i Python
 • Vitenskapelig databehandling i Python
 • Testbasert programmering og testrammeverk, dokumentasjonsverktøy
 • Feilsøking
 • Ytelsesmåling og effektivisering
 • Brukergrensesnitt

Dette lærer du

Etter gjennomført emne kan du:

 • utvikle programmer basert på prosedural og objektorientert programmering
 • lese og forstå programmer på tilsvarende kompleksitetsnivå
 • analysere problemstillinger og implementere algoritmer til deres løsning
 • benytte funksjonalitet levert av standardbiblioteker
 • lokalisere feil i programmer
 • optimere programytelse
 • benytte programmeringsverktøy som debugger, profiler, testrammeverk, dokumentasjonsverktøy og versjonshåndtering.

Du kan vurdere hensiktsmessighet av komplekse programmer og kan kvalitetssikre disse og vil ha utviklet innsyn i programmererens ansvar for korrekt og pålitelig funksjon av egne programmer, kvalitetssikring, og dokumentasjon.

 • Emnet bygger på dine solide grunnleggende programmeringsferdigheter fortrinnsvis i Python.

  Du får kunnskap om mer avanserte programmeringsteknikker gjennom forelesninger og utvikler dine ferdigheter i øvinger på datasal, der du arbeider med kortere programmeringsoppgaver. Din aktive deltakelse er sentralt for vellykket læring i emnet.

  Selvstudium: For å oppnå gode programmeringsferdigheter må deltakerne aktivt innøve de programmeringskonsepter og teknikker som behandles i emnet, dvs du som student i INF200 må skrive og forbedre mindre programmer på egen hånd gjennom hele høstparallelen.

 • Online diskusjonsforum, veiledning i datasal.
 • Vil bli kunngjort ved kursstart.
 • Solide, grunnleggende programmeringsferdigheter, fortrinnsvis i Python tilsvarende INF120. Du bør kunne løse oppgaver på høyde med obligatoriske oppgaver i INF120 på egen hånd. Har du programmeringsferdigheter i andre programmeringsspråk enn Python må du påregne noe ekstraarbeid.
 • Bestått/ikke bestått.

  Mappevurdering av innleveringsoppgaver i løpet av semesteret. Detaljer kunngjøres ved kursstart.  Mappe/sammensatt vurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor godkjenner oppgavestillingen og sensorveiledningen for oppgavene som inngår i mappevurderingen.
 • De første ukene i semesteret er det obligatorisk oppmøte i øvingstimene for å bli kjent med medstudenter. Detaljer kunngjøres ved kursstart.
 • For å få god praksis med materialet presentert i INF201 anbefales å gjennomføre et programmeringsprosjekt enten i INF202 eller i INF203.
 • 26t forelesning, 26t datalab
 • INF200: 5 stp
 • Realfag