INF203 Prosjektoppgave i videregående programmering - juniblokk

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Jonas Kusch

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:80

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125t = 15t kollokvie + 95t prosjektoppgave + 15t forberedelse av avsluttende presentasjon

Undervisnings- og vurderingsperiode: Emnet har undervisning i juniblokk og undervisning og vurdering i juniblokk.

Om dette emnet

Du utvikler et omfattende programmeringsprosjekt i henhold til gitte spesifikasjoner og presenterer løsningen for "kunden", som regel i samarbeid med en annen student. Arbeidet omfatter analyse av problemet, design av løsninger og deres implementering, planlegging og implementering av tester for koden og utvikling av brukerdokumentasjon for koden. Feilsøking og optimering av løsninger inngår i arbeidet. Vi benytter metoder og verktøy brukt i profesjonell programvareutvikling som agile metoder, parprogrammering, versjonskontroll og utviklingsomgivelser. Prosjektet implementeres i Python.

Dette lærer du

Etter å ha gjennomført emnet kan du

 • benytte profesjonelle verktøy til versjonskontroll, feilsøking og utvikling effektivt
 • analysere komplekse programmeringsoppgaver og designe og implementer løsninger
 • designe og implementere tester for komplekse oppgaver
 • utvikle brukerdokumentasjon for programvare
 • feilsøke og optimere programvare
 • Emnet bygger på dine solide programmeringsferdigheter fortrinnsvis i Python. Du gjennomfører en prosjektoppgave sammen med en annen student i samarbeid på heltid gjennom blokkperioden.

  Emnet er et heltidsemne i blokk og krever tilstedeværelse på heltid i hele blokkperioden.

 • Veiledning under prosjektarbeid.
 • Vil bli kunngjort ved kursstart.
 • INF120 og INF201 eller tilsvarende solide programmeringsferdigheter i Python. Du bør kunne løse oppgavene i INF201 på egen hånd. Hvis du har programmeringserfaring fra et annet språk, må du opparbeide deg gode ferdigheter i Python før du begynner på INF203.
 • Mappevurdering av prosjektoppgaven. A-F.

  Vurderingen består av to deler:

  1. Innlevert kildekode med dokumentasjon (0-70 poeng).
  2. Presentasjon av oppgaven med diskusjon (0-30 poeng).

  Dersom to studenter samarbeider om prosjektet, gis det som regel en felles vurdering for del 1, men dette kan fravikes hvis studentenes bidrag tilsier dette. For del 2 vurderes studentene individuelt. Karakteren i emnet fastsettes på grunnlag av oppnådd poengsum.

  Studenter vurderes på slutten av den blokkperioden de gjennomfører prosjektet i. Presentasjon og diskusjon kan gjennomføres noen dager etter blokkperiodens slutt.  Mappe/sammensatt vurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor godkjenner oppgavestillingen for prosjektoppgave, samt sensorveiledning. Sensor deltar i vurdering av studentene under de individuelle presentasjonene og endelig karaktersetting.
 • Obligatorisk oppmøte på heltid gjennom blokken. Detaljer kunngjøres ved kursstart.
 • Deltakerne i emnet må være tilstede på heltid i juniblokk.

  Grunnet intensivt prosjektarbeid er dette emnet ikke egnet for studenter som skal begynne i sommerjobb før torsdag i tredje uke i juniblokken. Du må være tilstedet på campus til muntlig eksamen som vanligvis gjennomføres mandag/tirsdag i uken etter den tredje uken i blokken.

 • 84t: 14 arbeidsdager med minimum 6 timer prosjektarbeid
  1. Datavitenskap (M-DV, M-TDV)
  2. Studenter som har emnet obligatorisk i studieplanen
  3. Studenter fra REALTEK
  4. Studenter som har bestått INF200, INF202 eller INF203 tidligere vil prioriteres sist.
 • INF200: 5 stp

  INF202: 5 stp

 • Realfag