Course code THT320

THT320 Miljøanalyser

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: John Morken
Medvirkende: Lars Gunnar Furelid Tellnes
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: <p>Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.</p><p>Rangeringskriterier:</p><p>1.            studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan</p><p>2.            studenter på M-VM</p><p>3.            studenter med høyest studiepoengproduksjon</p><p>Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.</p>
Emnets innhold:
Emnet vil ha fokus på metodikk for gjennomføring av livsløpsvurdering av matproduksjon, emballasje og  avfallshandtering, energiproduksjon, samt andre relevante produkter, der studentene skal lære seg å praktisere alle hovedelementer i metodikken slik denne er beskrevet i lærebok og ISO-standarder. Fokus vil videre være på hvordan metodikken kan anvendes til å identifisere hvordan miljø- og ressursinformasjon kan brukes til strategisk utvikling i bedrifter, til produktforbedring og til markedsføring.
Læringsutbytte:

Kunnskapsmål: Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper og forståelse om: Miljø- og ressursutfordringer knyttet til hele verdikjeden for matprodukter, emballering og andre relevante produkter og tjenester, med fokus på hva som er viktige problemstillinger i det norske samfunnet og for norske bedrifter

Ferdighetsmål: Studentene skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter i å beregne miljø- og ressursbelastninger knyttet til prosesser og produkter. Studentene skal få en grunnleggende innføring i metodikken for livsløpsvurdering og miljødeklarering av produkter og tjenester.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger/seminarer, en øvingsoppgave og en semesteroppgave
Læringsstøtte:
Studentenes læring støttes gjennom lærernes faglig veiledning i kontortiden.
Pensum:
Kapitler i lærebok, artikler og dataprogram. Oversikt vil bli delt ut ved semesterstart.
Forutsatte forkunnskaper:
FORN220, TBA210, TIP200, THT 291 eller THT271.
Anbefalte forkunnskaper:
Basiskompetanse innenfor miljø- og ressursfag.
Obligatorisk aktivitet:
Ingen utover de karaktergivende
Vurderingsordning:
Øvingsoppgave teller 20 %, prosjektoppave 50 % og flervalgseksamen 30 %. Alle deler må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
To timer forelesning annenhver uke og fire timer forelesning/seminar annenhver uke
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: A - E / Ikke bestått