Course code THT320

Emneansvarlige: John Morken
Medvirkende: Ellen Soldal
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet vil ha fokus på metode for gjennomføring av livsløpsvurdering (LCA) av relevante produkter, der studentene skal lære seg å praktisere alle hovedelementer i metoden slik denne er beskrevet i lærebok og ISO-standarder. Fokus vil videre være på anvendelse for å identifisere hvordan miljø- og ressursinformasjon kan brukes til strategisk utvikling i bedrifter, til produktforbedring og til markedsføring.
Læringsutbytte:

Kunnskapsmål:

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om gjennomføring av analyser av menneskeskapte miljøutfordringer, med fokus på livsløpsanalyser (LCA).

Studentene skal ha kjennskap til hvordan miljøanalyser brukes av bedrifter og myndigheter.

Ferdighetsmål:

Studentene skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter i å beregne miljø- og ressursbelastninger knyttet til prosesser og produkter. Studentene skal få en grunnleggende innføring i metode for livsløpsvurdering og miljødeklarering av produkter og tjenester.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger/seminarer, en øvingsoppgave og en semesteroppgave
Læringsstøtte:
Studentenes læring støttes gjennom lærernes faglig veiledning i kontortiden.
Pensum:
Kapitler i lærebok, artikler og dataprogram. Oversikt vil bli delt ut ved semesterstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Ett av disse emnene: FORN220, TBA210, TIP200, THT291, THT261 eller THT271.
Anbefalte forkunnskaper:
Basiskompetanse innenfor miljø- og ressursfag.
Obligatorisk aktivitet:
Ingen utover de karaktergivende
Vurderingsordning:
Øvingsoppgave teller 20 %, prosjektoppave 50 % og flervalgseksamen 30 %. Alle deler må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
To timer forelesning annenhver uke og fire timer forelesning/seminar annenhver uke
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer