Course code FYS374

FYS374 Elektrokjemisk energikonvertering

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Jorge Mario Marchetti, Jorge Mario Marchetti
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Starter i 2018, og det vil bli gitt hvert andre år
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
 Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2014-2015
Emnets innhold:
  • Grunnleggende elektrokjemiske prinsipper og elektrokjemisk termodynamikk
  • Elektromotorisk spenning og kapasitet
  • Elektrodematerialer
  • Elektrodereaksjoner
  • Konkrete systemer i kommersiell utnyttelse
Læringsutbytte:
Emnet skal gi forståelse av prinsipper og teknologi for elektrokjemisk konvertering av energi. Emnet er på 300-nivå og egnet som en del av det teoretiske pensum for en master- eller Ph.D-grad.
Læringsaktiviteter:
Forelesningene vil dekke hovedemner, ideer, teorier, metoder og tilnærminger brukt i brenselcelle og batterier. 
Læringsstøtte:
Emneansvarlig vil være tilgjengelig etteravtale forindividuell læringsstøtte.
Pensum:
Pensum oppgis før eksamen
Forutsatte forkunnskaper:
KJM100, FYS252, FYS272, MATH111, MATH112, MATH113
Anbefalte forkunnskaper:
KJM120
Obligatorisk aktivitet:
Emnet har en obligatorisk innleveringsoppgave
Vurderingsordning:
3,5 timers skriftlig avsluttende eksamen. Dersom korona-restriksjoner fortsatt gjelder ønskes bestått/ikke bestått. Dersom samfunnet er tilbake til normalen og eksamen kan avholdes på campus ønskes karakter A til F. 
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
De organiserte forelesninger utgjør 4 timer x 13 uker = 52 timer og 2x13 uker = 26 timer kollokvium med TA. Total arbeidsbelastning er 10sp x250 timer = 250 timer. Differansen utgjøres av egeninnsats i form av forberedelser til forelesninger, selvstudium.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Pensum overlapper delvis med stoff gitt i FYS 371. Poengreduksjon 1 sp. Emnet overlapper også 10 sp med FYS474.
Undervisningstid:
Emnet undervises med 2x2 forelesningstimer pr uke. Kollokvier 1x2 timmer per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått