Detaljer om emnet GMGI102

GMGI102 Geografiske informasjonssystemer, grunnlag

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Håvard Tveite
Medvirkende: Seyed Hossein Chavoshi, Gunnar Anton Tenge
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2008-2009
Emnets innhold:
Det teoretiske grunnlaget for geografisk informasjon og geografiske data. Representasjon av geografisk informasjon i en datamaskin. Datainnsamling. Prinsipper for presentasjon av geografisk informasjon. Geografisk analyse. Datautveksling og standardisering. GIS-programvare og utstyr. Geografiske databaser.
Læringsutbytte:
Studenten skal etter gjennomført kurs ha gode kunnskaper om det teoretiske fundamentet for geografiske informasjonssystemer (GIS) og skal være i stand til å ta slike verktøy i praktisk bruk for innsamling, lagring, bearbeiding, enkel analyse og presentasjon av stedfestet informasjon.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger og selvstudium. De fleste øvingene innebærer bruk av GIS-programvare.
Læringsstøtte:
Canvas.  Øvingsveiledning.
Pensum:
Deler av Longley, Goodchild, Maguire and Rhind: Geographic Information Systems & Science, fourth edition. Wiley, 2015.
Forutsatte forkunnskaper:
GIS, praktisk introduksjon (LAD102), eller et tilsvarende praktisk introduksjonskurs i GIS.
Obligatorisk aktivitet:
Øvinger.
Vurderingsordning:
3 timer skriftlig eksamen.
Sensor:
Inntil 50 besvarelser bedømmes av ekstern sensor.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger: 26 timer. Øvinger på datasal: 26 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: Bestått / Ikke bestått