GMBB201 Bildebehandling i geomatikk

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Misganu Debella-Gilo

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk, engelsk

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.

Om dette emnet

Forelesninger: Satellittbilders geometriske og radiometriske egenskaper. Geometrisk oppretting/geo-koding. Enkelt-bilde fotogrammetri med vekt på skrått SPOT-opptak. Kontroll av geometrisk nøyaktighet. Bilde-matching og filtrering. Spesielle bildeforbedringsteknikker. Mosaikk-fremstilling. Klassifiseringsmetoder med vekt på ikke-styrt klassifisering. Bruk av satellittbilder for vegetasjonskartlegging. Vurdering av klassifiseringsresultater.

Øvinger: Geometrisk oppretting. Måling av høyde i skråopptak. Spesielle bildebehandlingsmetoder: Pan-skjerping og mosaikkering. Ikke-styrt klassifisering (klustring) og feltkontroll. Bilde-matching.

Utferd: Feltarbeid i Oslo-området.

Dette lærer du

Ha kunnskap om de mest sentrale begrepene knyttet til de typer digital bildebehandling som er aktuelle i geomatikken, samt å kunne utføre slike former for bildebehandling, tolking og analyse ved hjelp av et valgt bildebehandlingsverktøy (som for tiden er ERDAS Imagine). Gjennom utføringen av de obligatoriske øvingene, skal studentene ha oppøvd evne til samarbeid i små, effektive grupper. I utforming av øvingsrapportene skal studentene ha utviklet ferdigheter i aktuelle presentasjonsteknikker ved bruk av egnet programvare. For anvendelse av satellittbilder, skal studentene kunne se de muligheter og begrensninger satellittbilder har som integrert del av geografiske informasjonssystemer (GIS), brukt i sammenheng med landskapsplanlegging, naturforvaltning og miljøovervåking. Ha gjennomført en synfaring i marka som grunnlag for å kunne tilordne informasjonsklasser til spektralklasser fremkommet ved ikke-styrt klassifisering. Ha kunnskap om og forståelse av bildebehandlingsmetoder som benyttes for automatisert måling i bilder.
 • Forelesninger, lab-øving og feltøving.
 • Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som eravsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglæreretternærmere avtale innenfordennes kontortid.
 • Utdrag fra utvalgte lærebøker og andre publikasjoner.
 • GMBB100
 • Prosjektrapport

  Prosjektrapport Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
 • Obligatoriske oppgaver og utferd.
 • Minimum 5 studenter
 • Forelesninger: 30 timer. Øvinger: 40 timer. Utferd/Feltøving: 8 timer.
 • Realfag