THT291 Prosesser for ressursgjenvinning fra avfall i sirkulær bioøkonomi

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Nazli Pelin Kocatürk Schumacher

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:For et kurs på 5 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 125 timers arbeid totalt.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Kurset behandler de grunnleggende prosessene og teknologiene for valorisering (verdsetting) av organisk avfall til energi- og materialprodukter via bioteknologiske og fysisk-kjemiske prosesser. Prosesser og konsepter for ressursgjenvinning av avfall, resirkulering og gjenbruk av avfall og bioprodukter diskuteres i forhold til sirkulær økonomi.

Dette lærer du

Studentene skal få en oversikt over spekteret av tilgjengelige prosesser for ressursgjenvinning fra organisk avfall og avfallsbioraffinerier. Studenter som har bestått dette kurset vil få kunnskap og kompetanse om følgende emner:

 • Prinsipper og forståelse av avfallsbioraffinerikonsept og organiske avfallsbehandlingsprosesser
 • Valg av egnede teknologier for energi- og materialproduksjon fra avfall
 • Kritiske evalueringer av organisk avfall og bærekraft innenfor sirkulær økonomi

Kurset vil fokusere på temaer som tar for seg SDG 6, 7, 11, 12, 13.

 • Forelesninger. Øvingsoppgaver. Utferd.
 • Lærerne er tilgjengelige i kontortiden.
 • Kompendium som distribueres i Canvas. Annet materiale som distribueres i Canvas.
 • THT100
 • Campusbasert digital skriftlig eksamen, 3 timer. Karakterskala A - F. Besvarelsen må gjøres på engelsk.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til fakultetets retningslinjer for sensur.
  • Obligatorisk frammøte de to første forelesningstimene ved oppstart av emnet.
  • En obligatorisk utferd til anlegg for avfallsbehandling.
  • Obligatoriske innleveringsoppgaver.
 • Et videregående kurs i ressursgjenvinning (THT340) som bygger på THT291 planlegges for studieåret 2025/2026.
 • Forelesninger (ca. 26 timer, to timer per uke) og endags utferd (8 timer).
 • REALFAG