TMPP350 Energi og prosessteknikk hovedkurs

Studiepoeng:15

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Volha Shapaval

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger/seminar med hjemmearbeid, ca. 75 timer. Øvelser, dagsutferd m.m. ca. 50 timer. Prosjektoppgave, ca. 250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .

Om dette emnet

Hoveddelen av kurset består i å gjennomføre en individuell semesteroppgave der studenten skal planlegge og prosjektere en produksjons prosess med hovedfokus på bioprosesser. Eksempler på dette kan være bioraffineri, industriell produksjon av bioetanol, biodiesel, fermentering, produksjon av mikrobiell biomasse. I tillegg vil noen enhetsoperasjoner bli gjennomgått, med spesiell vekt på de enhetsoperasjonene som er aktuelle i forbindelse med semesteroppgaven. Kurset vil inneholde energi og masse balanse beregninger. Om mulig så vil et besøk på en relevant fabrikk bli gjennomført.

Dette lærer du

Emnet skal gi studentene kunnskap til å sette sammen flere industrielle enhetsoperasjoner til en større produksjonsbedrift. Dimensjonering av de forskjellige enhetene slik at de er tilpasset hverandre er sentralt. I tillegg skal studentene kunne utføre energi og masse balanse beregninger.
 • Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger/seminarer, selvstudium, gruppearbeid og regneøvelser. Problembasert læring (PBL). Hoveddelen av kurset består av ett større prosjektarbeid der studenten designe produksjons prossess. Prosjektrapporten skal være på en bestemt form.
 • Ansvarlig lærer(e) ertilgjengelig i arbeidstiden for ekstra støtte og råd, og kan også nås via telefon og e-mail.
 • Pensunmliste deles ut ved oppstart for emnet.
 • TMPP251, FYS251, TEL240
 • Muntlig eksamen, ca. 45 minutter, med presentasjon og diskusjon av prosjektarbeide. prosjektrapport skal være levert til bedømming minst to uker før eksamensdato.

  En muntlig prøve Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B2 Utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor deltar i drøfting av opplegget for muntlig eksamen og deltar under eksamen. Sensor deltar i den årlige revisjon av kursets innhold. Sensurarbeidet blir gjennomført etter et standardutvalg av faglige kriterier, og blir omtalt i eget vedlegg til bedømmingen. Bedømmelseskriteriene gjøres tilgjengelig for den respektive student.
 • Prosjektrapporten skal være levert to uker før studentene går opp til eksamen.
 • Forelesning og prosjektveiledning: 6 timer pr. uke
 • Kurset overlapper med TMPP350B og TMPP350C
 • Realfag