Course code INF221

INF221 Informatikk for datavitere

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Hans Ekkehard Plesser, Fadi Al Machot
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning og eksamen i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Emnets innhold:
Emnet gir kunnskap om matematiske grunnlag for analyse av algoritmer, sentrale algoritmer og datastrukturer, metoder for å analysere ytelse og bevise korrekthet av disse samt om sentrale problemløsningsstrategier, og utvikler ferdigheter til å anvende og vurdere disse. Emnet gir dessuten en innføring i parallelle problemløsningsstrategier, moderne systemarkitektur og grunnleggende konsepter innen datasikkerhet.
Læringsutbytte:
Etter at du har gjennomført emnet kan du analysere ytelse og riktighet av algoritmer og datastrukturer og vurdere egnethet av datastrukturer til forskjellige formål, samt kjenne til sentrale problemløsningsstrategier. Du vil kjenne til vesentlige tilnærminger til parallell problemløsning, grunntrekk i moderne systemarkitektur og konsepter innen datasikkerhet.
Læringsaktiviteter:
Stoffet i emner presenteres og drøftes i forelesninger. I øvingstimene gjennomfører du analyser under veiledning. I en semesteroppgave gjennomfører og rapporterer du en analyse på egen hånd.
Læringsstøtte:
Veiledning under øvingstimer.
Pensum:
Vil bli kunngjort før kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:

INF120 eller tilsvarende programmeringskompetanse, fortrinnsvis i Python.

MATH111 eller tilsvarende kalkulus.

Anbefalte forkunnskaper:
INF200, kan tas parallelt.
Obligatorisk aktivitet:
Godkjente obligatoriske oppgaver. Detaljer kunngjøres ved kursstart.
Vurderingsordning:
Semesteroppgave. A-F.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av semesteroppgaven og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
250 timer: Forelesninger 13x4 timer = 52 timer, øvinger med veiledning 13x2 timer = 26 timer, arbeid med obligatorisk aktivitet 100 timer, selvstudium 72 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
10 stp med INF220 undervist før 2010.
Undervisningstid:
52 timer forelesning, 26 timer øving
Eksamensdetaljer: Semesteroppgave: A - E / Ikke bestått