MATH131 Lineær algebra

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Bjørn Fredrik Nielsen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:65 timers teori, 60 timer oppgaveløsning

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .

Om dette emnet

Lineær algebra (felles med MATH113): Lineære likningsystemer, Gauss eliminasjon, inverse matriser, determinanter, basiser, egenverdier og egenvektorer

Dette lærer du

Studentene skal

 1. tilegne seg grunnleggende begreper og setninger i teorien
 2. beherske standardmetoder i lineær algebra
 3. kunne nytte disse kunnskapene og ferdighetene til å løse enkle anvendte problemer
 • Undervisningen består av forelesninger, regneøvinger og ukentlige øvingsoppgaver
 • En hjelpelærer er til stede under alle øvingstimer. Studentene kan ellers kontakte ansvarlig lærer på kontoret, over telefon eller via e-post.
 • Pensumlitteratur, hjelpelitteratur, pensum m. m. er oppgitt på hjemmesiden til emnet (Canvas)
 • MATH100
 • Skriftlig eksamen 3.5 timer

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
 • Ingen
 • Forelesninger: 4 timer pr. uke (første halvdel av høstparallellen). Øvinger: 2 timer pr. uke (første halvdel av høstparallellen)
 • MATH113 or MATH130: 5 stp (dvs student får ingen studiepoeng for emnet)
 • Realfag