Endringer i emner fra studieåret 2022/23

Merk at disse nye endringene ikke ennå er publisert i emnesøk som per nå viser oversikt over studiåret 2021/22. Alle lenkene vil derfor ikke fungere med en gang. Som følge av endringene, vil studenter i aktuelle studieprogram få egen informasjon om hvordan dette passer inn med studieplanen deres. 

Emner med endret navn/semester/studiepoeng

 • FYS301 skiftes fra HØST til JUN+HØST
 • INF221 skiftes fra HØST til VÅR. Dette betyr at kurset vil gå våren 2023.
 • TBA390 skiftes fra VÅR til HØST. Kurset blir ikke gitt i skoleåret 22/23,  men vil gå neste gang i H23.
 • THT280 reduseres fra 15 tp til 10 sp og har undervisning/vurdering VÅR+JUN
 • TBA320: 15 sp versjon av kurset  tilbys siste gang høsten 2022. 10 sp versjon av TBA320 tilbys for første gang våren 2023. 

Nye emner

 • ARK200 - Arkitektur og bærekraft III, 10 sp, VÅR
 • DAT320 - Sequential and time series data analysis, 10, HØST
 • FYS140 - Klimaendringer, bærekraft og tilpasninger, 5 sp, HØST 
 • FYS141 - Meterologi for bærekraftig samfunnsutvikling, 5  sp, AUG, oddetallsår
 • FYS203 - Interaction of light and matter, laboratory, 5 sp, VÅR
 • INF205 - Ressurseffektiv programmering, 5 sp, HØST
 • MLA310 - Matrisemetoder for dataanalyser og maskinlæring, 10 sp, HØST
 • PHO302 - Computationtal photonics, 5 sp , VÅR
 • TBA202 - Bygningsmaterialkjemi, 5 sp, HØST
 • TBA215 - Strukturell analyse, 10 sp, HØST
 • TEL280 - Mobile robots and navigation, 10 sp. Kurset vil gå i høstparallellen dette skoleåret, men etter det vil det gå i august+høst 

Emner som legges ned

 • FYS160 gikk siste gang AUG 2021. FYS160 byttes ut med FYS141
 • FYS161 gikk siste gang AUG 2020. FYS161 byttes ut med FYS140
 • TBA310 går siste gang høsten 2022. TBA310 byttes ut med ARK300

 Endringer i andre fakulteter

  Biovitenskap
  Handelshøyskolen
  Miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
  Kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM)

Published 25. mars 2022 - 11:23 - Updated 22. juni 2022 - 11:28