Studieplaner for Master i matvitenskap og ernæring

Av KBM

Master i matvitenskap og ernæring er et femårig studieprogram hvor de tre første årene er felles emner innen realfag og matvitenskap. Man fordyper seg i én av tre ulike retninger de to siste årene.

Emnegruppe biomedisin

I retningen ernæring, biomedisin og helse er det ikke spesifikke obligatoriske fordypningsemner, man velger heller minst 30 sp av følgende emner (i tillegg til teknologiemner):

Obligatoriske teknologiemner

For alle retninger skal man velge minst 20 sp teknologiemner ved masteroppgave på 30 sp, minst 15 sp ved masteroppgave på 45 sp eller minst 10 sp ved masteroppgave på 60 sp:

Ex.phil

PHI100/PH101 (examen philosophicum) er obligatorisk og anbefales høsten tredje eller fjerde studieår. Det er også mulig å ta den engelske varianten PHI102 på vårsemesteret.

Publisert - Oppdatert

Del på