Studieplaner for Master i matvitenskap og ernæring

Av KBM

Master i matvitenskap og ernæring er et femårig studieprogram hvor de tre første årene er felles emner innen realfag og matvitenskap. Man fordyper seg i én av tre ulike retninger de to siste årene.

 • Høst

  MVI100Introduksjon til matvitenskap10 sp.
  MATH100Brukerkurs i matematikk10 sp.
  BIO100Cellebiologi5 sp.

  Vår

  HFX133Utfordringer for framtidas matproduksjon5 sp.
  KJM100Generell kjemi10 sp.
  STAT100Statistikk10 sp.
 • MVI180
 • Prosessteknologi I5 sp.
 • Høst

 • KJM110
 • Organisk kjemi10 sp.
 • KJB100
 • Introduksjon til biokjemi5 sp.
 • BIO130
 • Generell mikrobiologi I5 sp.
 • MVI275
 • Matplanter10 sp.

  Vår

  MVI240Sensorisk analyse5 sp.
 • HFE200
 • Generell ernæring10 sp.
 • KJB201
 • Laboratoriekurs i biokjemi og matkjemi5 sp.
 • MVI202
 • Matkjemi5 sp.
 • MVI220
 • Næringsmiddelmikrobiologi10 sp.
 • Høst

  Ingen obligatoriske emner

  Vår

  MVI250 Emballeringsteknologi 5 sp.
  MVI230
 • Matvaretrygghet og -hygiene
 • 5 sp.
  MVI273Melk og melkebehandling10 sp.
  MVI274Muskelmat -råvare og teknologi10 sp.
  MVI261Prosessteknologi II5 sp.
  • Høst

   MVI321Fermenteringsmikrobiologi5 sp.
   MVI310Makronæringsstoffer10 sp.
   PHI100Examen philosophicum10 sp.
   MVI383AMeieriteknologi15 sp.
   MVI320Fisketeknologi10 sp.

   Vår

   MVI386Meieriteknologi øvingskurs5 sp.
   MVI395Trygghet i industrielle prosesser10 sp.
   MVI382AAlkoholholdig drikke5 sp.
   MVI382BKornteknologi5 sp.
   MVI387Ingredienser fra melk5 sp.
  • Høst

   MVI321Fermenteringsmikrobiologi5 sp.
   BIO210Molekylærbiologi10 sp.
   MVI393Kjemisk mattrygghet5 sp.
   MVI383AMeieriteknologi15 sp.
   MVI320Fisketeknologi10 sp.
   PHI100 Examen philosophicum 10 sp.

   Vår

   BIO211Laboratorieøvelser i molekylærbiologi5 sp.
   MVI322Patogene mikroorganismer10 sp.
   MVI395Trygghet i industrielle prosesser10 sp.
   MVI382AAlkoholholdig drikke5 sp.
   MVI382BKornteknologi5 sp.
   MVI387Ingredienser fra melk5 sp.
  • Høst

   BIO210Molekylærbiologi10 sp.
   HFX201Fysiologi10 sp.
   MVI292Immunsystemet, mat og helse10 sp.
   MVI392Fordøyelsessystemets anatomi og fysiologi5 sp.
   MVI393Kjemisk mattrygghet5 sp.
   PHI100Examen philosophicum10 sp.
   MVI383AMeieriteknologi15 sp.
   MVI320Fisketeknologi10 sp.

   Vår

   BIO211Laboratorieøvelser i molekylærbiologi5 sp.
   BIO301Avansert cellebiologi10 sp.
   MVI382AAlkoholholdig drikke5 sp.
   MVI382BKornteknologi5 sp.
   MVI387Ingredienser fra melk5 sp.
  • Høst

   MVI361Enhetsoperasjoner10 sp.
   MVI385Produktutvikling innen næringsmidler10 sp.
   MVI383AMeieriteknologi15 sp.
   MVI320Fisketeknologi10 sp.

   Vår

   M30-MATMasteroppgave30 sp.
  • Høst

   MVI383AMeieriteknologi15 sp.
   MVI320Fisketeknologi10 sp.

   Vår

   M30-MATMasteroppgave30 sp.
  • Høst

   M60-MATMasteroppgave60 sp.

   Vår

   M60-MATMasteroppgave60 sp.

Emnegruppe biomedisin

I retningen ernæring, biomedisin og helse er det ikke spesifikke obligatoriske fordypningsemner, man velger heller minst 30 sp av følgende emner (i tillegg til teknologiemner):

Obligatoriske teknologiemner

For alle retninger skal man velge minst 20 sp teknologiemner ved masteroppgave på 30 sp, minst 15 sp ved masteroppgave på 45 sp eller minst 10 sp ved masteroppgave på 60 sp:

Ex.phil

PHI100/PH101 (examen philosophicum) er obligatorisk og anbefales høsten tredje eller fjerde studieår. Det er også mulig å ta den engelske varianten PHI102 på vårsemesteret.

Publisert - Oppdatert

Del på