Course code MVI382B

MVI382B Kornteknologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Catrin Tyl
Medvirkende: Anne Kjersti Uhlen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Endring er under revidering. Kurset gjennomføres i vårparallellen.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: M-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset omfatter ulike kornarter (hvete, rug, havre, bygg, mais, ris, sorghum, hirse, spelt, einkorn), deres sammensetning (stivelse, proteiner, kostfiber), teknologiske egenskaper, bruk i ulike produkter (brød, kjeks, kaker, pasta, frokostcerealier, etc.), betydning i kostholdet samt bidrag i en bærekraftig produksjon.
Læringsutbytte:

Kunnskaper: Studentene skal lære om ulike kornråstoffer og deres potensial for produksjon av forskjellige produkter. De viktigste kornråstoffene vil være hvete, rug, havre, bygg, mais og ris. Kornråstoff av mindre økonomisk betydning som einkorn, emmer og spelt og enkelte tropiske varianter vil også bli gjennomgått. Ulike kvaliteter av hvete kan for eksempel brukes til gjæret bakverk, kjeks, kaker, pastaprodukter og som en ingrediens i andre matvarer, mens havre og bygg har andre funksjonelle egenskaper og er vanligere ved produksjon av frokostkorn eller flatbrød og kaker.

Ferdigheter: Studentene skal få oversikt over kjemiske og teknologiske egenskaper i de mest brukte kornråstoffene i vårt kosthold. Sammensetning og funksjonelle egenskaper er avgjørende for hvilke produksjonsprosesser som er aktuelle for disse. 

Generell kompetanse: Studentene skal lære om oppbygning av kornråstoff samt å vurdere råvarekvalitet ut fra kjemiske og funksjonelle egenskaper. Ulike fremstillingsmetoder for ulike råvarer og produkter vil være med på å illustrere dette. 

Læringsaktiviteter:
Emnet inneholder forelesninger og selvstudium.
Læringsstøtte:
Canvas. E-post: catrin.tyl@nmbu.no 
Pensum:
Principles of Cereal Science and Technology, Eds.: J.A. Delcour - R.C. Hoseney (AACC) og relevante artikler. Studentene oppfordres også til å søke aktuell litteratur på internett.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad matvitenskap eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
Kunnskap om korn som råvare. Generell næringsmiddelteknologi, matkjemi og bioteknologi.
Vurderingsordning:

Samlet vurdering:

Semesteroppgave (teller 30%)

Skriftlig eksamen (teller 70%), 3 timer

Sensor:
Ekstern sensor evaluerer eksamensbesvarelser og semesteroppgave.
Merknader:
Timeplansikret mot MVI382A
Normert arbeidsmengde:
35 t forelesning, 85 t selvstudium.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
1x1 and 1x2 timer forelesning per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer