Detaljer om emnet MVI382B

MVI382B Kornteknologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Trude Wicklund
Medvirkende: Anne Kjersti Uhlen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Endring av kurset planlegges, og gis siste gang i denne formen høsten 2020
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: M-MAT
Emnets innhold:

Kurset omfatter ulike kornprodukter, deres sammensetning, teknologiske egenskaper, bruk i ulike produkter, betydning i kostholdet samt bidrag i en bærekraftig produksjon.

Stivelse - energi, oppbygging og nedbryting av stivelse. Protein, aminosyresammensetning hos kornarter, funksjonelle egenskaper, betydning for kvalitet til ulike produkter. Fiber, ulike typer fiber i korn, egenskaper og betydning i ernæring. Mineraler og vitaminer, antioksidanter i korn. Kornarter: Hvete, rug, havre og bygg, tropiske kornarter, ris, mais, sorghum og hirse, spesielle kornarter: spelt, einkorn samt bokhvete. Teknologi: baketeknologi, kjeks, kaker, ekstrudering/frokostcerealier, pasta, nisjepregede produksjoner av kornvarer.

Læringsutbytte:

Kunnskaper: Studentene skal lære om ulike kornråstoffer og deres potensial for produksjon av forskjellige produkter. De viktigste kornråstoffene vil være hvete, rug, havre, bygg, mais og ris. Kornråstoff av mindre økonomisk betydning som einkorn, emmer og spelt og enkelte tropiske varianter vil også bli gjennomgått. Ulike kvaliteter av hvete kan for eksempel brukes til gjæret bakverk, kjeks, kaker, pastaprodukter og som en ingrediens i andre matvarer, mens havre og bygg har andre funksjonelle egenskaper og er vanligere ved produksjon av frokostkorn eller flatbrød og kaker.

Ferdigheter: Studentene skal få oversikt over kjemiske og teknologiske egenskaper i de mest brukte kornråstoffene i vårt kosthold. Sammensetning og funksjonelle egenskaper er avgjørende for hvilke produksjonsprosesser som er aktuelle for disse. 

Generell kompetanse: Studentene skal lære om oppbygning av kornråstoff samt å vurdere råvarekvalitet ut fra kjemiske og funksjonelle egenskaper. Ulike fremstillingsmetoder for ulike råvarer og produkter vil være med på å illustrere dette. 

Læringsaktiviteter:
Emnet inneholder forelesninger, laboratoriearbeid, selvstudium og utferd.
Læringsstøtte:
Canvas. E-post: trude.wicklund@nmbu.no, anne.uhlen@nmbu.no 
Pensum:
Principles of Cereal Science and Technology, Eds.: J.A. Delcour - R.C. Hoseney (AACC), artikler. Studentene oppfordres også til å søke aktuell litteratur på internett.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad matvitenskap eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
Kunnskap om korn som råvare. Generell næringsmiddelteknologi, matkjemi og bioteknologi.
Obligatorisk aktivitet:
Laboratorieøvinger.
Vurderingsordning:
3 timer skriftlig eksamen (teller 70 %, må være bestått), semesteroppgave (teller 30 %, må være bestått).
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer minimum 25 utvalgte eksamensbesvarelser.
Merknader:
Timeplansikret mot MVI382A
Normert arbeidsmengde:
30 t forelesning, 10 t laboratorieøvinger, 100 t selvstudium, 10 t utferd.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
3x2 timer forelesning eller labøvelser per uke i ca 6 uker.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått