Detaljer om emnet MVI361

MVI361 Enhetsoperasjoner og målemetodikk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Reidar Barfod Schuller
Medvirkende: Svein Jarle Horn
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har eksamen etter høstparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: M-MAT
Emnets innhold:
Transportmekanismer, luft-/vannblandinger, reologi, rørtransport, porøse materialer, fluidisering, filtrering, separering, varmetransport, dehydrering, destillasjon, fermentering og målemetoder. Emnet vil gi en oversikt over bruk av sentrale metoder for å måle kvalitetsegenskaper av råvarer, mellomprodukter og ferdige matvarer. Emnet vil gi en oversikt over både off-, at-, on- og in-line målemetoder.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene skal tilegne seg dyptgående kunnskaper om enhetsoperasjoner som brukes i produksjon av mat.

Ferdigheter: Studentene skal kunne vurdere enhetsoperasjoner i næringsmiddelindustrien og bruke eksisterende, eller anbefale ny målemetodikk innen kontroll og produksjon av mat. Ferdighetene vil være verktøy i å oppnå FN's bærekraftsmål.

Generell kompetanse: Videre vil de tilegne seg en dypere innsikt i forhold vedrørende maskiner, apparater og andre installasjoner i næringsmiddelindustrien, samt kunnskap om målemetodikk.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, regneoppgaver/gruppeoppgaver og semesteroppgave.
Læringsstøtte:
Emneansvarlig er tilgjengelig ved KBM. Canvas. E-post: reidar.schuller@nmbu.no 
Pensum:
Pensumliste leveres ut på første forelesning. Emnene innen enhetsoperasjoner dekkes hovedsakelig av "Unit Operations in Food Engineering" av Ibartz A og Barbosa-Canovas G V, ISBN 1-56676-929-9.
Forutsatte forkunnskaper:
MVI261, MVI280 eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
Semesteroppgave.
Vurderingsordning:
3,5 timers skriftlig prøve på engelsk teller 100 %. Eksamen kan besvares på engelsk eller norsk. Semesteroppgave er obligatorisk og må godkjennes.
Sensor:
Individuell ekstern sensur av skriftlig eksamen (et utvalg av 25 besvarelser).
Merknader:
Emnet erstatter MVI360 og MVI370. Studiepoengreduksjon gjelder for studenter som har tatt disse emnene tidligere.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 78 timer. Forberedelse til forelesninger: 39 timer. Selvstudium, øvelsestimer og semesteroppgave: 183 timer. Totalt: 300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Emnet erstatter MVI360 og MVI370. Studiepoengsreduksjon gjelder for studenter som har tatt disse emnene tidligere.
Undervisningstid:
Forelesninger: 6 timer/uke i 13 uker.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig prøve: A - E / Ikke bestått