MATH100 Brukerkurs i matematikk

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Susanne Solem, Ole Løseth Elvetun

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger 56 timer, regneverksted 56 timer og selvstudium 138 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet tar for seg et utvalg matematiske metoder, (kontinuerlige) funksjoner i én eller to variable og vektorer i to eller tre dimensjoner som beskriver viktige fenomener innenfor naturvitenskap og økonomi.

Bestemmelse av stigningstall og ekstremalpunkter beskrives ved hjelp av derivasjonsbegrepet. Optimering av funksjoner i én eller to variable.

Bestemmelse av arealer og uendelig summering (rekker) knyttes til integrasjonsbegrepet.

Eksempler på løsning av enkle ordinære differensiallikninger.

Dette lærer du

Kunnskap

Når emnet er gjennomført, skal studenten ha lært grunnleggende begreper, metoder og teknikker knyttet opp mot emnets innhold.

Ferdigheter

Studenten skal sitte igjen med regneferdigheter som, sammen med teorien, gjør at hen behersker standardmetoder for å studere et utvalg av funksjoner i en og to variabler, rekker, vektorer og enkle differensialligninger.

Generell kompetanse

Studenten skal kunne knytte teorien opp mot relevante praktiske problemer og kunne anvende den videre i studieforløpet.

 • I løpet av en uke får studentene først gjennomgått det viktigste om hvert tema i emnet på en oversiktsforelesning, før de får relaterte oppgaver som diskuteres/løses i grupper sammen med foreleser.

  I tillegg gis det øvingsoppgaver med følgende siktemål: Innlæring av regneteknikk og metoder, gi matematisk forståelse av temaene og vise hvordan temaene er knyttet til praktiske anvendelser. Det tilbys regneverksted med øvingslærere flere ganger i løpet av uken for å få hjelp til oppgavene.

 • Faglig veiledning og støtte gis i forbindelse med forelesninger og regneverksted. Nyttig informasjon legges også ut på kurshjemmesidene i Canvas.

  I tillegg til regneverkstedet er det mulig for studentene å søke faglig hjelp på fakultetets (RealTek) orakeltjeneste i undervisningsperioden.

 • Kunngjøres i Canvas.
 • Matematikk R1, S1+S2 eller tilsvarende.

  Spesielt: Enkel algebra med tall og bokstaver (inklusive brøkregning og de tre kvadratsetningene), prosentregning, enkel geometri i planet (inklusive Pytagoras setning), løsning av likninger med én ukjent og likningssystemer med to ukjente, kjennskap til lineære og kvadratiske funksjoner.

 • 3,5 timers skriftlig eksamen i Wiseflow.

  Hjelpemiddelkode A2: ingen utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler.

  Kalkulator vil være tilgjengelig i Wiseflow.  A2 Ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor vil bli brukt til å vurdere eksamensoppgaver.
 • Obligatoriske aktiviteter og oppgaver kunngjøres i Canvas.

  Obligatoriske innleveringer må være godkjent i det pågående undervisningsåret.

 • Obligatoriske aktiviteter må være godkjent i det pågående undervisningsåret.
 • 2 timer oversiktsforelesning, 2 timer forelesning/gruppearbeid, opptil 8 timer regneverksted.
 • 5SP overlapp med ECN102
 • MATRS - Generell studiekompetanse + R1 (S1+S2)