Detaljer om emnet MVI385

MVI385 Produktutvikling innen næringsmidler

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Elling Olav Rukke
Medvirkende: Paula Varela-Tomasco, Thore Egeland
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: M-MAT
Emnets innhold:

Emnet er bygget opp rundt følgende bærekraftige elementer:

  • Identifisering av nye produkter (nøkkelen til suksess eller fiasko, prosesseringsteknologi, mat-/helseprodukter etc.).
  • Virkemidler for vellykket produktutvikling (innovasjonsstrategi, PU-prosessen, kunnskapsbasen, kunden etc.).
  • Forsøksdesign og data-analyse.
  • Ledelse og forbedring av PU-prosessen.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene skal tilegne seg kunnskap og teknikker som kan anvendes i en systematisk bærekraftig produktutviklingsprosess i næringsmiddel-/fôrindustrien fra idè til  lansering.

Ferdigheter: Studentene skal kunne anvende, vurdere og belyse faktorer av betydning for en vellykket produktutvikling, blant annet ved å fokusere på basisteknikker i produktutviklingen, teamarbeid, kundeorientert filosofi, prosjektledelse og praktisk industriell anvendelse.

Generell kompetanse: . Emnet er inndelt i 5 hoveddeler der studentene skal tilegne seg kompetanse om;

Del 1. Eksempler på nye matvarer, grad av innovasjon, strategi og ledelse; - årsaker til suksess eller fiasko.

Del 2: Virkemidler for vellykket produktutvikling;

2.1 Innovasjonsstrategi

2.2 Produktutviklingsprosessen

2.3 Kunnskapsbehov

2.4 Kundeorientering

Del 3: Forsøksdesign, data-analyse, reseptoptimalisering og sensorikk.

Del 4: Nivåer og ledelse av produktutviklings-prosessen.

Del 5: Semesteroppgave. En praktisk/teoretisk oppgave i produktutvikling hvor kunnskap kombineres med reelle utfordringer i samarbeid med norsk næringsmiddelindustri (kjøtt, fisk, melk, vegetabilier, ceralier).

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, selvstudium, semesteroppgaver/case-studier, gruppediskusjoner, "work shops" og individuell problemløsning. Samarbeid med norsk næringsmiddelindustri.
Læringsstøtte:
Emneansvarlig kan kontaktes per e-post: elling-olav.rukke@nmbu.no and in Canvas. 
Pensum:

Emnet tar i sine forelesninger utgangspunkt i "Food Product Development", M. Earle, R. Earle and A. Anderson, Woodhead Publishing Limited, ISBN 1 85573 468 0, samt i emneansvarliges erfaringer med Produktutvikling fra ulik næringsmiddel industri som TINE, Mills, Uniliver og Elopak.

Anbefalt tilleggs- litteratur;

a. "Food Industry R & D, a New Approach", Traitler, H., Coleman, B. and Burbidge, A., 2017,ISBN- 9781119089391.

b. "Supply Chain Management for Sustainable Food Networks", Iakov et al., 2016, ISBN - 9781118930755

Forutsatte forkunnskaper:
Relevant bachelorgrad. Fordelaktig med kunnskap innen næringsmiddelteknologi og statistikk tilsvarende STAT100.
Anbefalte forkunnskaper:
Bachelorgrad (i matvitenskap) eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Seminarer/case-studier, rollespill og eventuelle ekskursjoner.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen, 3,5 timer, teller 100 % bedømt til bestått/ikke bestått
Sensor:
Ekstern sensor med PhD grad innen Næringsmiddelfag og erfaring fra produktutvikling i et større nasjonalt/internasjonalt matvarekonsern.
Normert arbeidsmengde:

1) Forelesninger inkl. forberedelser: 110 timer.

2) Selvstudium: 90 timer.

3) Seminararbeid inkl. forberedelse og presentasjoner: 70 timer.

4) Diverse (ekskursjoner, øvelser, diskusjoner og rollespill ): 30 timer.

Totalt 300 timer.

Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
3 x 2 timer per uke, inkludert seminar (kollokvier) og mulig ekskursjon til FoU-avdeling i en næringsmiddel- og/eller emballsjebedrift.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: Bestått / Ikke bestått